mei 2016 - De Valk Wekerom

De Valk Wekerom Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier

25 mei, 2016

 

‘Coöperatie sluit 99ste boekjaar met winst af’

 

Barneveldse Krant | De Valk

Coöperatie De Valk Wekerom heeft dinsdag het predicaat "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" gekregen. Maandag bestond de onderneming precies honderd jaar en ter gelegenheid daarvan is door de koning het predicaat toegekend. Het bedrijf mag voortaan het Koninklijk Wapen voeren met de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’. Burgemeester Cees van der Knaap van Ede heeft dit predicaat tijdens de viering van het jubileum dinsdag aan de onderneming overhandigd.

 

Coöperatie De Valk Wekerom aan de Hoge Valkseweg in De Valk, waarvan vijftig procent van de leden woont in de gemeente Ede, is een coöperatieve diervoederproducent. Jaarlijks produceert deze coöperatie zo´n 280.000 ton voer en ze behoort daarmee tot de middelgrote ondernemingen in de Nederlandse branche. Er wordt voer geproduceerd voor alle denkbare takken van veehouderij: van melkvee tot eenden, van biggen tot legpluimvee, van nertsen tot vleeskuikens.

Eerste wereldoorlog

Op 23 mei 1916 werd de Coöperatieve Aankoopvereniging De Valk en omstreken opgericht. Het is geen toeval dat deze aankoopvereniging werd opgericht tijdens de Eerste Wereldoorlog. In die jaren was er een nijpend
tekort aan goed veevoer en geschikte kunstmest.

 

Na een aantal jaren begon de omzet te stijgen en kwam het herhaaldelijk voor dat de aangekochte partijen niet in een keer konden worden afgeleverd. Dit resulteerde in de bouw van een houten pakhuis aan de Hoge Valkseweg in Lunteren, waar de coöperatie vandaag de dag nog gevestigd is. De houten opslagschuur moest later plaats maken voor een volledig geautomatiseerde fabriek. Eigen vrachtauto’s vervingen paard en wagen en het producten- en dienstpakket breidde zich sterk uit. De coöperatie heeft nogal wat veranderingen en ontwikkelingen doorgemaakt. In 1992 vond een fusie plaats met de Boerenbond Lunteren en in 1996 met C.L.V. Wekerom en Omstreken. De coöperatie is zich altijd blijven richten op haar kernactiviteit, namelijk zelf hoogwaardige voeders ontwikkelen en produceren voor leden/klanten en deze afzetten in midden- en noordoost Nederland. Deze specifieke markt krimpt al jaren, maar desondanks weet de coöperatie geheel op eigen kracht de omzet verder uit te bouwen.

Hofleverancier

Het predicaat ‘Hofleverancier’ staat onder meer voor bewezen kwaliteit, soliditeit en continuïteit van de onderneming. Het symboliseert als het ware het respect, de waardering en het vertrouwen van de Vorst tegenover de begunstigde. De Koning kan het predicaat toekennen aan kleine en middelgrote ondernemingen die een zeer belangrijke plaats innemen in hun regio. De bedrijven moeten daarnaast minimaal honderd jaar bestaan en van onberispelijk gedrag zijn. De viering van het 100-jarig bestaan van de Coöperatie ging samen met de algemene ledenvergadering. Het 99ste boekjaar van Coöperatie De Valk Wekerom U.A. werd, net als in voorgaande jaren, met een bescheiden winst van € 42.706 afgesloten. In totaal werd in 2015 276.651 ton mengvoer geproduceerd, hetgeen bijna 1,5 % minder is dan het voorgaande jaar. Deze daling van de fysieke omzet was over alle sectoren verdeeld. De koers van Coöperatie De Valk Wekerom U.A. is volgens het bedrijf in uitvoering uitermate stabiel te noemen. ,,Het afbouwen van de diverse deelnemingen is verder doorgevoerd, waarmee de focus steeds meer op het produceren van mengvoer komt te liggen, een voerprijs net boven de kostprijs, die onverminderd laag is met een brutowinst van 13,4 % van de omzet en met 5000 ton mengvoer per volledige arbeidskracht inclusief eigen bulktransport en een ontwikkeling van de volumeomzet in mengvoer boven de totale markt.’’

Autonome groei

De Valk Wekerom U.A. streeft naar een autonome groei van de mengvoederomzet van 3 tot 5 % per jaar als langjarig gemiddelde, dit met het oog op de verdere opvulling van de productie  van mengvoer in haar nieuwe fabriek in Meppel. De toekomstige inspanning zal zich hier vooral op richten. Een positief punt in deze is dat de beheersing van de productiekosten goed op orde is.. Tijdens de ledenvergadering werd afscheid genomen van de commissarissen B. van Middendorp uit Kootwijkerbroek en P. Veltkamp uit Markelo. Mevr. J. Bakker uit Wijster
werd als nieuwe commissaris verwelkomd. Voorzitter J.W. Boer uit Lopik werd herkozen als voorzitter van de raad van commissarissen. Na afloop van de ledenvergadering onthulde burgemeester Van der Knaap het Koninklijk wapen onthuld waardoor De Valk Wekerom
U.A. zich bij Koninklijke beschikking hofleverancier mag noemen.

Coöperatie De Valk Wekerom sluit het 99ste boekjaar prima af

24 mei, 2016

Dit jaar werd de algemene ledenvergadering gehouden in combinatie met de viering van het 100-jarig bestaan van de Coöperatie. In een grote feesttent naast de fabriek in De Valk werden op dinsdag 24 Mei een kleine 600 leden, klanten en medewerkers welkom geheten.

 

De leden bezochten de Algemene Jaarvergadering, waarmee de feestelijkheden werden begonnen. Het 99ste boekjaar van Coöperatie De Valk Wekerom U.A. werd, net als in voorgaande jaren, met een bescheiden winst van € 42.706 afgesloten. In totaal werd in 2015 276.651 ton mengvoer geproduceerd, hetgeen bijna 1,5 % minder is dan het voorgaande jaar. Deze daling van de fysieke omzet was over alle sectoren verdeeld.

De koers van Coöperatie De Valk Wekerom U.A. is in uitvoering uitermate stabiel te noemen, het afbouwen van de diverse deelnemingen is verder doorgevoerd, waarmee de focus steeds meer op het produceren van mengvoer komt te liggen, een voerprijs net boven de kostprijs, die onverminderd laag is met een brutowinst van 13,4 % van de omzet en met 5000 ton mengvoer per volledige arbeidskracht inclusief eigen bulktransport en een ontwikkeling van de volumeomzet in mengvoer boven de totale markt.

 

De Valk Wekerom U.A. streeft naar een autonome groei van de mengvoederomzet van 3 tot 5 % per jaar als langjarig gemiddelde, dit met het oog op de verdere opvulling van de productie van mengvoer in haar nieuwe fabriek in Meppel. De toekomstige inspanning zal zich hier vooral op richten. Een positief punt in deze is dat de beheersing van de productiekosten goed op orde is..

 

Het produceren van landbouwproducten in concept, waarbij extra normen gesteld worden aan bijvoorbeeld welzijn, voedselveiligheid of productkenmerken, is het opsplitsen van de markt in diverse segmenten. We constateren in toenemende mate verschillen in het rendement in deze segmenten.

 

De tendens van een verdere segmentatie van de sectoren zal in de komende jaren verder ontwikkelen, hetgeen het rendement van met name de gezinsbedrijven ten goede zal komen. Hoewel dit meestal gepaard gaat met een lagere voeromzet per bedrijf, wordt hier verder op ingezet, want rendement op het boerenbedrijf is in eerste plaats in het belang van de leden van De Valk Wekerom.

 

Coöperatie De Valk Wekerom ziet in toenemende mate een plaats in de markt voor een onafhankelijke specialist in het produceren van mengvoeders, opererend zoals een Coöperatie in oorsprong bedoelt is.

 

Tijdens de ledenvergadering werd afscheid genomen van de commissarissen B. van Middendorp uit Kootwijkerbroek en P. Veltkamp uit Markelo. Mevr. J. Bakker uit Beilen werd als nieuwe commissaris verwelkomd. Voorzitter J.W. Boer uit Lopik werd herkozen als voorzitter van de raad van commissarissen.

Bij Koninklijke beschikking hofleverancier

Na afloop van de ledenvergadering werd door burgemeester C. van der Knaap van de gemeente Ede het Koninklijk wapen onthuld waardoor De Valk Wekerom U.A. zich bij Koninklijke beschikking hofleverancier mag noemen.

 

Tijdens het informele deel werden de klanten in de gelegenheid gesteld om de fabriek in De Valk te bezichtigen. Tevens was er een markt ingericht waarbij een aantal bedrijven aanwezig waren die zich bezig houden met innovaties. Ook waren er verschillende agrarische bedrijven die boerenproducten vermarkten.  

Contact met De Valk Wekerom

Bedrijfsgegevens


  • Hoge Valkseweg 58, 6741 GN Lunteren
  • Postbus 3, 6740 AA Lunteren
  • +31(0) 318 461 141
  • +31(0) 318 461 657
  • info@dvw.nl

Volg ons

Stuur ons een bericht