maart 2018 - De Valk Wekerom

De Valkenier van maart staat online

26 maart, 2018

Inhoud o.a.:

 

Van de directie
Grondstoffenmarkt
Bijeenkomst melkveehouders "Achter de meute aan, of...?"
Sorghum voor rundvee, het nieuwe gewas?
Voeren van pensbestendige vetten bij melkvee ter discussie
Levering en silo's: tips voor alle veehouders
Studiereis Frankrijk - Zwitserland
Couperen staarten
Toepassing CCM in diervoeders
KIP van ORANJE, de boer aan het roer
Conceptschap kip overvol, hoe verder!?
Topresultaten legpluimvee
Topresultaten vleeskuikenouderdieren 2017

 

Valkenier maart 2018

 

 

 

 

Belang van zwavelbemesting op grasland

22 maart, 2018

De aanvoer van zwavel (S) op grasland vindt plaats via mest, mineralisatie in de bodem en depositie. Door de milieumaatregelen van de afgelopen jaren is de depositie van zwavel met ongeveer 2/3 afgenomen. Ook de aanvoer van dierlijke mest is gereduceerd, waarbij de zwavel slechts mondjesmaat vrij komt voor de plant. De mineralisatie van zwavel komt eigenlijk pas op gang in de tweede helft van het groeiseizoen. De grootste kans op een zwaveltekort is dus in het voorjaar. Dat is daarom ook het beste moment om te bemesten met minerale zwavelmeststoffen. Het zwavel uit deze meststoffen komt direct beschikbaar voor de plant. Hierbij wordt wel aangeraden om de totale S-gift te verdelen over de eerste en tweede sneden om uitspoeling door regenval te voorkomen.

 

Vanaf De Valk is los af te halen uit de bulk:

KAS (27%N) en ASS (26%N en 35%SO3)

Contact met De Valk Wekerom

Bedrijfsgegevens


  • Hoge Valkseweg 58, 6741 GN Lunteren
  • Postbus 3, 6740 AA Lunteren
  • +31(0) 318 461 141
  • +31(0) 318 461 657
  • info@dvw.nl

Volg ons

Stuur ons een bericht