maart 2020 - De Valk Wekerom

Gebruik nieuwe bestel app

23 maart, 2020

Nieuwe bestel app werkt uitstekend

Zoals u al in de vorige Valkenier heeft kunnen lezen, hebben we een nieuwe app gelanceerd voor al uw bestellingen bij  De Valk Wekerom. Deze werkt hetzelfde als de app die u van ons gewend bent.  De nieuwe app kunt u echter niet downloaden. U kunt de bestel app openen via internet: webapp.dvw.nl/login. Maak vervolgens een snelkoppeling op uw mobiel.

 

De voordelen

- U kunt gemakkelijk bestellen via uw mobiele telefoon.

- U kunt vorige bestellingen ophalen.

- Altijd online, dus altijd actueel.

- U kunt alleen de codes bestellen die voor u zijn geselecteerd.

- Minder kans op fouten.

- Altijd een bevestiging van uw bestelling via de mail.

- Snellere verwerking bij orderinname en planning (Medewerkers van de afdelingen orderinname, verkoop binnendienst, administratie, nutritie en inkoop werken vanwege het coronavirus in ploegendienst en zijn dus niet volledig aanwezig op kantoor. Daarom willen wij u vragen zoveel mogelijk gebruik te maken van onze nieuwe bestel app)

 

Meer weten?

Wilt u ook gebruikmaken van onze nieuwe bestel app?

Neem dan contact op met Lisa van Essen, info@dvw.nl  of bel (0318) 461141.

 

U kunt de bestelapp openen  via internet:  webapp.dvw.nl/login

 

# Ook leuk om te weten:

elke 10e klant die de  nieuwe bestel app installeert krijgt een miniatuur van een De Valk Wekerom bulkwagen.

Editie Lente van de Valkenier staat online

20 maart, 2020

Inhoud:

 

Van de directie

Bedrijfsreportage: 'Het getok van een tevreden kip is zo prachtig'

Stichting Blij met een ei en de mmmEggies

Beter-Leven pluimveestal opent de deuren

De Valk Wekerom voor het eerst op de Bio-beurs

Prima resultaten vleespluimvee- en legsector

Belangrijkste tip voor insectenkwekers: begin klein

Meel op maat voor wormen, meelwormen en krekels

Automatisering Lunteren straks weer helemaal up-to-date

Zo bereikt u een hogere eiwitbenutting bij uw melkvee

Ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt

Nieuwe controller De Valk Wekerom stelt zich voor

Kom naar onze stand op Dutch Poultry Expo 2020

Alle prijswinnaars op een rijtje

Onze nieuwe bestel app werkt uitstekend

 

Klik hier voor de editie Valkenier maart 2020

 

 

Houtkachel is gouden slag geweest

19 maart, 2020

In de Pluimveekrant van maart 2020 vertelt Age Bouma over het belang van een goed stalklimaat bij vleeskuikens.

 

"Houtkachel is gouden slag geweest"

 

“De kip verwennen met een goed stalklimaat, dan verwent die jou ook.” Vleeskuikenhouder Age Bouma uit Tjerkgaast is scherp op de omstandigheden in zijn zes stallen. De keuze voor een volautomatische houtkachel pakt voor de Fries uitstekend uit. Lage stookkosten, droge stallen en een beheersbaar CO2-niveau leggen de basis voor uitstekende technische resultaten.

Vierduizend kuub verse houtsnippers gaat jaarlijks in de Binder-kachel, die in 2012 door Tubro Filter-, Lucht- en Verbrandingstechniek uit Enschede bij Age en Tineke Bouma is geplaatst. Met een vermogen van 850 kiloWatt wordt er warme lucht door de stallen én de woning van de familie Bouma geblazen. “Monsterachtig”, zo typeert de Friese vleeskuikenhouder het volautomatisch verwarmen vanuit de speciale kachelloods. “Eigenlijk is het een cv-ketel. Op hout gestookt.” De aanvangstemperatuur voor de kuikens wordt in de stallen door warmtewisselaars op 37 graden gebracht. Langzaam maar zeker gaat de temperatuur naar beneden, waardoor na enkele weken vlak voor de aflevering het in de winter 18 en in de zomer 22 graden in de stallen is. “Het verdelen van de warmte door middel van een staffel werkt perfect. De kippen passen zich aan de situatie aan.”

 

Lage stookkosten
De kachelloods is in 2012 gerealiseerd. Aansluitend op de realisatie van drie nieuwe en renovatie van de drie bestaande stallen. “We hebben toen geïnvesteerd in nieuwe voerpannen en nippellijnen.

We werkten altijd met open verbranding, propaan. Dat moest anders met het oog op vocht en CO2.
Aardgas was daarom ook geen optie, ook omdat er in dat geval een dikke leiding gelegd moest worden. Veel te duur.”

 

Veel pluimveehouders waren in die tijd al overgestapt op houtgestookt verwarmen. Ook omdat de stookkosten van acht naar drie cent konden worden gerealiseerd. “Een dikke radiator trekt met een vin de warmte uit het verwarmingselement van de kachel en brengt die over de kippen. 

Het is droge lucht. We hebben het vochtgehalte niet gemeten, maar je ziet aan het strooisel dat het veel droger is.

Bovendien zijn de muren minder snel klam. Het is ook beter om een hok te bevochtigen, dan anders om. De basis is zo droog mogelijk.” CO2 graadmeter technisch resultaat CO2 is voor Bouma misschien wel de belangrijkste parameter voor een goed stalklimaat. “We hebben wel meters voor de relatieve vochtigheid, maar CO2 is in mijn optiek nog een betere graadmeter voor het technisch resultaat”, merkt Bouma op, “Je ziet daar in de hele sector een kentering ontstaan. Als de kuikens hier op het bedrijf komen, is het steeds vaker regelmaat dan uitzondering dat in de vrachtwagen een CO2-meter zit.” Het CO2-gehalte wordt in ieder stal gemeten en bepaalt de mate van ventilatie. “De bovenventilatie is minimaal. 0,25 ppm CO2 is voor ons de streefwaarde. We gaan vier of vijf procent extra ventileren als de kuubs CO2 per kilo vierkante meter te hoog is. Is het gehalte te laag, dan gaan we ook weer terug in ventilatie. Dat bespaart energie.”

 

Goede resultaten

Door het sturen met klimaat vertroetelt Bouma naar eigen zeggen zijn pluimvee. “Dat zie je ook aan hoe ze er in de stal bij liggen. Ze moeten zich wat verspreiden. Het moet ook niet te warm zijn, want dan krijgen ze last van de poten. Een iets lagere temperatuur lijkt wel de nieuwe standaard te worden. Dat hebben we in de loop van de tijd wel wat aangepast. We beginnen de eerste dagen vrij warm, maar brengen de temperatuur in een paar dagen geleidelijk al naar beneden. Het moet ook niet te koud worden, want dan zie je meteen dat de kwaliteit minder wordt.”

 

Het ‘vertroetelen’ zit niet alleen in een goed stalklimaat. In iedere stal wordt muziek gedraaid, zodat de kuikens gewend raken aan ‘onverwachte’ geluiden. Als er eens een vliegtuig over vliegt of de pluimveehouder komt zelf binnenlopen, ontstaat er geen stress. Om het bedrijfsresultaat verder te
verbeteren, voegt Bouma aan het drinkwater oliën, kruiden en  supplementen van leverancier AHC uit Heino toe. Dit heeft een gunstig effect op het darmstelsel van de kuikens. “De opname van voedingsstoffen uit het voer verbetert hierdoor ook.”

 

De zorg voor de vleeskuikens heeft effect. Gemiddeld 190.000 kippen leveren per koppel zo’n 450 ton vlees. Teruggerekend ligt de gemiddelde voederconversie over zeven ronden op 1,14. Het doorsnee gewicht is 2550 gram. “Met de resultaten in onze zeven weekse cyclus behoren wij bij de beste vijf van voerleverancier De Valk Wekerom. Daar zijn we enorm trots op. Dit is natuurlijk niet alleen toe te schrijven aan klimaat, maar het is wel een ontzettend belangrijke factor. Aan het einde van de rit werkt het veel beter. Vrijwel alle stallen zijn antibioticavrij. Als we kijken naar  voetzoollaesies loop het gewoon goed. Een droge stal is daarbij voor de kip ontzettend belangrijk.”

Pelletkachel als back-up
Als back-up voor de houtkachel heeft Bouma inmiddels een Hetz-pelletkachel van 499 kiloWatt via Tubro in bedrijf gesteld. Misschien een dure oplossing, maar de Fries bouwt hiermee veel zekerheid in. “Het vermogen van de houtkachel neemt wat af. Ik mag graag wat ventileren. ’s Winters heb ik nu wat capaciteit over. Als de waterbuffer onder de zeventig graden komt, start de pelletkachel automatisch op. Eigenlijk had ik nooit een goede back-up. Ja, een dieselkanon, maar dan is dit gewoon een veel betere oplossing.” Bouma is in Beetsterzwaag gaan kijken bij een vergelijkbare pelletkachel. “Het product is wel vier tot vijf keer zo duur, daarom is het ook puur een back-up. De pelletkachel konden we vorig jaar met een subsidie aanschaffen. Het is gewoon een degelijk merk. Bovendien past deze compacte kachel perfect in onze loods.”

Proef met ringleidingen
Ondanks dat Age Bouma tevreden is over het klimaat in zijn zes stallen sluit hij zijn ogen niet voor andere ontwikkelingen. Zo loopt er momenteel een proef met ringleidingen in de meest oostelijke stal. Het experiment is de Fries naar eigen inzicht gestart en in samenwerking stalinrichter FriLim uit
Gorredijk opgezet. “Twee verwarmingsbuizen warmen koude lucht direct op. Groot voordeel is dat koude lucht sneller opwarmt en minder snel neerslaat. Hierdoor krijg je, in plaats van dat de koude eerst naar het plafond stijgt, een nog directere nabootsing van zomertemperatuur.”
De verwarmingsbuizen schakelen in als de temperatuur te laag is. Als dat niet lukt om temperatuur erbij te krijgen schakelen de warmtewisselaars in. De leidingen lopen door de hele stal. “Ook bij de deur. Die is weliswaar goed geïsoleerd, maar toch zie je dat er nog kou vanaf komt.”

 

Zonnepanelen

Voor de nabije toekomst ziet de pluimveehouder uit Tjerkgaast vooral kansen voor zonnepanelen op de staldaken. Momenteel liggen er op stal vier en vijf al 588 zonnepanelen. Daar komt dit jaar nog 1814 bij. Waar op andere plekken wel gesproken wordt over een verstoord klimaat, door de aanwezigheid van de zonnepanelen, is daar bij Bouma geen sprake van. “Sterker nog, de allerbeste stal die ik heb is juist die van zonnepanelen. De warmte wordt bij ons omgezet in energie en niet op de golfplaten. Afgelopen ronde hadden we in stal vier een voederconversie van 0,95. Ik blijf me
hierover verbazen. 0,95... Ongelooflijk toch?”

 

Bron: Pluimveekrant. Tekst en foto’s: Martin de Vries

Maatregelen Corona

17 maart, 2020

Maatregelen De Valk Wekerom ter voorkoming verspreiding Corona

 

In de strijd tegen Corona gaan wij uiterst serieus om de gezondheid en veiligheid van onze klanten en van iedereen die voor ons werkt. Hieronder staan maatregelen die wij extra hebben genomen aan de hand van de nieuwste inzichten. Wij vragen uw begrip voor de situatie en hopen zo er gezamenlijk voor te zorgen dat de verspreiding van het virus tot een minimum beperkt wordt.

 

Bezorging voer:

- Wij blijven uw voerbestellingen uiteraard gewoon bezorgen. Onze     

     chauffeurs komen nergens binnen.

- Er wordt vriendelijk verzocht om geen contact te zoeken met onze

    bulkwagenchauffeurs wanneer zij bij u aan het lossen zijn. Koffiedrinken

    doen zij in de fabriek, niet bij de klant.

- Zakgoed wordt voor aan de weg of bij de silo afgeleverd.

- Heeft u vragen voor de bulkwagenchauffeur of zakgoedbezorger, dit graag

    telefonisch via onze order inname doorgeven (0318-461141 keuze 1)

 

Bestellingen:

- U kunt ons helpen door uw voerbestellingen tijdig door te geven.

- Medewerkers van de afdelingen orderinname, verkoop binnendienst,

    administratie, nutritie en inkoop werken in ploegendienst en zijn dus niet

    volledig aanwezig op kantoor. Daarom willen wij u vragen zoveel mogelijk

    gebruik te maken van onze nieuwe bestel-app. Dit werkt erg efficiënt voor

    u als klant en voor onze orderinname en planning. Maakt u nog geen

    gebruik van onze bestel-app? Wij maken graag een account voor u aan,

    neem contact op met onze verkoop binnendienst (0318-461141).

 

Bezoek klanten:

- Onze buitendienst zal het bezoek aan klanten tot een minimum beperken.

- Zij werken zoveel mogelijk vanuit huis en zijn ten allen tijde telefonisch

     bereikbaar en zullen op deze manier contact met onze klanten     

     onderhouden. In geval van nood is bezoek mogelijk alleen in de ruimtes

     die daarvoor noodzakelijk zijn. Bevindingen kunnen daarna telefonisch

     afgestemd worden met u als klant.

 

Fabriek:

- Externen komen niet in onze fabriek.

- Eigen personeel houdt zich aan strikte hygiënemaatregelen en werken

     zoveel mogelijk gescheiden van elkaar

 

Zakgoed afhalen:

- Bij het afhalen van zakgoed komen klanten niet binnen. Bestellingen

     worden buiten neer gezet, waar de klant deze op kan halen.

 

Wij begrijpen dat we hiermee niet de service kunnen bieden die u van ons gewend bent. Wij vragen echter uw begrip voor deze tijdelijke situatie en hopen dat deze maatregelen van korte duur zullen zijn.

 

Wanneer u vragen heeft, dan horen wij dit graag!

Nieuwe Oogst: Lagere voerprijs belangrijker dan hoge nabetaling aan leden

13 maart, 2020

Artikel Nieuwe Oogst 7 maart 2020:

 

De Valk Wekerom-directeur:  'Lagere voerprijs belangrijker dan hoge nabetaling'

 

Coöperatie De Valk Wekerom is al meer dan honderd jaar een begrip in de regio en inmiddels ook ver daarbuiten. De cultuur: doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg, klinkt behouden. Toch bruist het in Lunteren. De dynamiek is bijna voelbaar. Directeur Michael Mackaay staat nu drie jaar aan het roer.

 

Directeur Michael Mackaay van voercoöperatie De Valk Wekerom nam in 2017 het stokje over van Bart Eggink, die na veertien jaar afscheid nam van een stabiele, financieel gezonde coöperatie. Tegen de stroom in laat de coöperatie een gestage groei zien. Het meest recente jaarverslag kreeg dan ook de titel ‘(G)roeien tegen de markt in’.

 

 

U kwam in een gespreid bedje?

‘De uitgangspositie was natuurlijk prima. Met voldoende kansen en ruimte voor ontwikkeling. De eerste stappen in uitbreiding waren al gezet met de aankoop en in bedrijfname van de fabriek in Meppel. Daarmee werd een langgekoesterde wens gerealiseerd: een fabriek buiten de pluimvee intensieve regio. Maar nu is het tijd om het uit te bouwen, ook biologisch. Van de fabriek in Meppel hebben we daarom twee fabrieken gemaakt. Hier maken we gangbaar en biologisch voer.’

 

Eerder werkte u voor coöperaties, maar ook voor beursgenoteerde ondernemingen. Hoe is het om nu weer voor een coöperatie werkzaam te zijn?

‘Voor mij gaat het vooral om de verbinding. Dat is wat ik echt belangrijk vind, samen hetzelfde doel nastreven. Voor De Valk Wekerom betekent dat het leveren van het beste voer tegen een scherpe prijs. Ik vind een lagere prijs bijvoorbeeld belangrijker dan een hoge nabetaling voor de leden. Je moet het aan de voorkant goed doen en tegelijk waken voor voldoende ruimte om de lange termijn voor ogen te houden. Elk jaar zal je moeten vernieuwen en investeren om ook in de toekomst relevant te blijven.’

 

Groeien tegen de markt in. Jullie laten in bijna alle sectoren groei zien. Waar zit jullie kracht?

‘Goed je best doen en hard werken. Maar zo eenvoudig is het natuurlijk niet, je moet de juiste dingen doen. Een intensief contact met onze klanten staat altijd voorop. De driehoek klant, nutritionist en specialist is hierin het belangrijkste. De specialisten kijken mee met de boer, ook in de stal. Ze weten wat er speelt en kunnen hun eigen deskundigheid inbrengen. En dat werkt.

 

'Een legperiode van meer dan vijftig weken boven de 90 procent is geen uitzondering voor onze pluimveeklanten. Maar niet alleen kennis helpt onze klanten. Innovatie is even belangrijk. Sterova is daarvan een goed voorbeeld. Dit is steriel, salmonella vrij voer voor moederdieren. Zonder dat we dit extra aanzuren of langdurig verhitten, kunnen we voer leveren met een kiemgetal onder de 100. Daarmee is het nu zelfs mogelijk voor ons om vaccinvoer te produceren.’

 

De fabriek in Meppel is gerealiseerd door een samenwerking met AR. Kon De Valk Wekerom dit niet op eigen kracht?

‘Samenwerken zit in de genen van een coöperatie, werken aan een gezamenlijk voordeel. We hadden afzonderlijk kunnen investeren, maar dan hadden er nu drie fabrieken (AR in Barneveld en Wichmond en De Valk Wekerom in Lunteren) gestaan die niet alle drie vol zaten. Nu hebben we twee goed gevulde moderne fabrieken, we kunnen kwaliteit leveren, de kosten laaghouden en we zijn flexibel.

'In de samenwerking hebben we nu beiden de beschikking over gespecialiseerde fabrieken (één met vismeel en één zonder vismeel), dat is uniek. De fabriek die we hebben gebouwd, is volledig afgestemd op biologisch. Zo houden we bij de inname van grondstoffen bijvoorbeeld al rekening met de grote variatie in fijnheid per partij. Hierdoor kunnen we ondanks fluctuaties in de grondstoffen toch een constante kwaliteit afleveren.’

 

Een andere samenwerking is het ketenproject Tante Door. Zijn dit belangrijke projecten?

‘Je ziet dat het aantal samenwerkingen in de keten toeneemt. Dat is een goede zaak als daar een helder verdienmodel achter zit waar primair de ondernemer van profiteert. Tante Door is daar een goed voorbeeld van, waar we enthousiast over zijn. Er is verbinding in de keten, alle partijen zitten aan tafel, inclusief de afzet. We zijn open en transparant naar elkaar en er is vertrouwen. Zo passen we elkaar goed. Maar je moet er altijd voor waken dat de keten je niet ketent en je jezelf klem zet in eigen ondernemerschap. Vraag jezelf daarom altijd af hoe de regisseur van de keten in de wedstrijd zit.’

 

De Valk Wekerom levert voer voor verschillende sectoren. Hoe passen insectenkwekerijen daarin?

‘We zijn een echte bulkleverancier en dan lijkt de markt voor insecten wel een vreemde eend in de bijt. Het is voor ons ook echt een niche, maar wel een relevante. Insecten krijgen een specifiek samengesteld voer en dat is waar we heel goed in zijn. De juiste samenstelling, de juiste voederwaarde. Dit is een markt die de komende jaren snel zal blijven groeien en bovendien waardevolle eiwitten levert.

'We kunnen dus onze expertise, opgebouwd in de afgelopen twintig jaar, inzetten en leren nog steeds veel over de markt. Elke sector is bijzonder en heeft zijn eigen unieke inbreng. Zelfs van een hele andere sector, zoals de plantenteelt, waar ik jaren voor werkte, kun je veel leren. Hoe je je klanten zo goed mogelijk bedient en hoe je dat op een manier doet die je ook in de toekomst waar kunt maken.’

 

Hoe ziet die toekomst eruit?

‘Onze klanten zijn moderne familiebedrijven. Die zullen altijd blijven bestaan. Boeren die zelf dagelijks in de stal komen en leveranciers zoeken die naast hen staan. Wij zullen het verschil blijven maken met innovatie en specialisten met kennis van zaken die dicht bij de ondernemer staan en het verdienmodel van de boer voortdurend in het oog houden. Met een gemotiveerd, goed en hecht team kunnen we flexibel inspelen op alle veranderingen die op ons af komen. Daar mogen we samen trots op zijn.’

 

 

Omzet De Valk Wekerom groeit in 2019 met 1,2 procent
Mengvoerleverancier De Valk Wekerom (DVW) is een coöperatie van boeren met zijn oorsprong in de gehuchten De Valk en Wekerom bij Lunteren. Het bedrijf bestaat inmiddels ruim honderd jaar. De coöperatie heeft productielocaties in Meppel en Lunteren waar het hoofdkantoor staat. De belangrijkste sector voor DVW is de pluimveehouderij. Daarnaast wordt er voer geleverd voor varkens-, geiten-, rundvee, nertsen- en eendenhouderij. De meest recente jaarcijfers zijn van 2018, die midden 2019 werden gepresenteerd. In 2018 groeide de omzet met 3,2 procent en kwam de totale productie uit op bijna 260.000 ton. Ook in 2019 is de omzet gegroeid met 1,2 procent. Kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid staan centraal. DVW heeft 340 leden en ongeveer vijftig medewerkers. ‘We staan dichtbij onze klanten, weten wat er speelt en maken het verschil met een hoge kwaliteit en flexibiliteit’, zegt Michael Mackaay, sinds 2017 directeur van de coöperatie.
 
 

Dit artikel verscheen op 7 maart 2020 in het blad Nieuwe Oogst.

 

 

www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/03/09/de-valk-wekerom-directeur-lagere-voerprijs-belangrijker-dan-hoge-nabetaling

 

Dutch Poultry Expo verplaatst naar 9 en 10 juni

12 maart, 2020

In verband met de dreiging van het Coronavirus heeft de organisatie van Dutch Poultry Expo die gepland stond voor 17 en 18 maart 2020 besloten de beurs te verplaatsen naar 9 en 10 juni 2020.

 

In samenspraak met brancheverenigingen, exposanten, partners en De Raad van Advies heeft de organisatie besloten Dutch Poultry Expo later dit jaar plaats te laten vinden. Zij vindt het op dit moment maatschappelijk niet verantwoord om een beurs in de pluimveesector doorgang te laten vinden.

 

Coöperatie De Valk Wekerom ondersteunt dit besluit. Wij hopen u in juni  te mogen ontmoeten op de Dutch Poultry Expo in Hardenberg!

 

Eerder heeft u al een uitnodiging ontvangen voor deze beurs, deze is ook op de nieuwe datum geldig.

 

Meer informatie is ook te vinden op de website van Dutch Poultry Expo.

 

www.dutchpoultryexpo.nl/persbericht/dutch-poultry-expo-2020-verplaatst-vanwege-coronavirus

 

 

Contact met De Valk Wekerom

Bedrijfsgegevens


  • Hoge Valkseweg 58, 6741 GN Lunteren
  • Postbus 3, 6740 AA Lunteren
  • +31(0) 318 461 141
  • +31(0) 318 461 657
  • info@dvw.nl

Volg ons

Stuur ons een bericht