augustus 2020 - De Valk Wekerom

Winnaar Bulkwagen Webapp

27 augustus, 2020

Zoals u heeft kunnen lezen in onze valkenier en op onze website verloten wij onder elke 10e nieuwe gebruiker van onze nieuwe bestelapp een miniatuur bulkwagen. De familie Van Voorst uit Ommeren is de 3e winnaar! Op de foto de petekinderen met de bulkwagen.

 

Bent u nog niet bekend met onze nieuwe bestelapp? En wilt u kans maken op een miniatuur bulkwagen? Lees dan verder!

 

Zoals u al in de Valkenier heeft kunnen lezen, hebben we een nieuwe app gelanceerd voor al uw bestellingen bij  De Valk Wekerom. Deze werkt hetzelfde als de app die u van ons gewend bent.  De nieuwe app kunt u echter niet downloaden. U kunt de bestel app openen via internet: webapp.dvw.nl/login. Maak vervolgens een snelkoppeling op uw mobiel.

 

De voordelen

- U kunt gemakkelijk bestellen via uw mobiele telefoon.

- U kunt vorige bestellingen ophalen.

- Altijd online, dus altijd actueel.

- U kunt alleen de codes bestellen die voor u zijn geselecteerd.

- Minder kans op fouten.

- Altijd een bevestiging van uw bestelling via de mail.

- Snellere verwerking bij orderinname en planning. Tijdens de     

      vakantieperiode is de bezetting op kantoor lager dan normaal. Ook juist

      nu willen wij u vragen zoveel mogelijk met de bestelapp te bestellen.

 

Meer weten?

Wilt u ook gebruikmaken van onze nieuwe bestel app?

Neem dan contact op met Lisa van Essen, info@dvw.nl  of bel (0318) 461141.

 

U kunt de bestelapp openen  via internet:  webapp.dvw.nl/login

 

# Ook leuk om te weten:

elke 10e klant die de  nieuwe bestel app installeert krijgt een miniatuur van een De Valk Wekerom bulkwagen.

 

LET OP: onderhoud fabriek Lunteren

24 augustus, 2020

In week 35 en 37 worden er werkzaamheden verricht in de fabriek in Lunteren.

 

In beide weken zullen de werkzaamheden vanaf donderdagavond t/m zaterdag plaatsvinden.

 

Wilt u hier rekening mee houden bij het plaatsen van uw bestelling?
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Barneveldse krant: Veevoermaatregel was onzinnig

24 augustus, 2020

BARNEVELD Zowel veevoerproducenten als de boeren in de regio Barneveld zijn tevreden dat landbouwminister Carola Schouten de omstreden veevoermaatregel heeft ingetrokken. ,,Terecht, dit was een onzinnig idee”, reageert voorzitter Fije Visscher van LTO Gelderse Vallei.

 

Het idee was om boeren te verplichten om vanaf 1 september minder eiwitten te voeren aan hun vee. Dit leidde tot grootschalige protesten vanuit de agrarische sector. Boeren vreesden voor de gezondheid van hun dieren. Bij nader inzien levert de maatregel te weinig stikstofruimte op, zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

 

 

Die ruimte is nodig, zodat dit jaar meer bouwprojecten kunnen doorgaan, nadat de Raad van State de stikstofregels vorig jaar mei vernietigde. Toen Schouten het plan voor het veevoer bekendmaakte, waren deze berekeningen er nog niet.

 

BOERENVERSTAND  De boeren hadden zelf wel ideeën om de stikstofuitstoot in de sector terug te dringen, maar het Rijk zag hier geen heil in en bleef aandringen op de veevoermaatregel. ,,Het was echt een krankzinnige gedachte om boeren deze verplichting op te leggen”, aldus Visscher. ,,We leven in Nederland toch niet in een dictatuur?” Achter de schermen hebben LTO en andere boerenorganisaties druk gelobbyd om de maatregel van tafel te krijgen. ,,Wij hebben aangegeven dat het eiwitgehalte in het gras door de droogte minder is, en dat wij hierdoor meer eitwitrijk krachtvoer nodig zouden hebben. Hierdoor is de stikstofwinst van de maatregel minimaal. Gelukkig heeft het boerenverstand hierdoor gezegevierd.”

 

Ook verkoopleider Eduard Hettinga van veevoederproducent Coöperatie De Valk Wekerom begroet het nieuws dat de maatregel van tafel is met instemming. ,,Voor de sector is dit positief. Ik vind wel dat de manier waarop dit gegaan is, niet de schoonheidsprijs verdient.” Hettinga doelt op het proces tussen het ministerie en de boerenorganisaties. ,,LNV vroeg de agrarische sector om met oplossingen voor het stikstofprobleem te komen. Die deden dat, maar hun ideeën werden vervolgens van tafel geveegd en het eigen plan werd ‘gewoon’ doorgezet. Dat is voor verbetering vatbaar.”

 

VERTEERBAARHEID  Hettinga had vooraf al zijn bedenkingen bij de maatregel zoals LNV die wilde invoeren. ,,Mijns inziens werd er te veel gestuurd op het percentage ruw eiwit. Dit terwijl je veel meer moet kijken naar de verteerbaarheid van het eiwit. Er is te weinig gekeken naar het antwoord op de vraag: hoeveel stikstof ga je nu daadwerkelijk reduceren?” Als er naar de werkelijke stikstofemissie op bedrijfsniveau zou worden gekeken, is een reductie via veevoer wel haalbaar, denkt Hettinga. ,,Maar een eventuele nieuwe maatregel mag geen extra regeldruk voor de boer opleveren en moet de continuïteit van het bedrijf waarborgen. Die staat voorop.”

 

LTO Gelderse Vallei-voorzitter Visscher heeft hoge verwachtingen van het verdunnen van mest voor het terugdringen van stikstofemissie door de landbouw. ,,Als Landbouwcollectief van agrarische organisaties, dat inmiddels niet meer als zodanig bestaat, hebben we dit idee ook aangedragen bij de minister: door mest bij het toedienen op het land te verdunnen met water, gaat het ammoniak-gehalte omlaag. In de regio Barneveld hebben we niet veel oppervlaktewater, dus zouden we hier grondwater voor kunnen gebruiken. Dit komt overeen met de kringloopgedachte, want het water komt uit de grond en gaat eigenlijk direct terug de grond in.”

 

KANSEN  Visscher wijst verder op de Regio Deal van Foodvalley. Hierin werken regionale partijen samen aan onder meer de verbetering van de bodem- en luchtkwaliteit, een rem op voedselverspilling en een beter gebruik van eiwitrijke producten. Voor het project worden zo’n honderd proeftuinen opgetuigd bij agrarische bedrijven, waar volop met deze zaken wordt geëxperimenteerd. ,,Dit biedt ook veel kansen om de stikstofproblematiek mee te helpen oplossen.”

 

Artikel: Barneveldse krant 20-8-2020: Veevoermaatregel was onzinnig

Pluimveeslachterij Heijs gaat Tante Door kuikens slachten

19 augustus, 2020

Pluimveeslachterij Gebr. Heijs in Leek (GR) gaat de trager groeiende Tante Door vleeskuikens voor Veldhoven Kipproducten uit Zevenhuizen (ZH) slachten vanaf begin september. „Begin april zijn we in gesprek gegaan met Pluimveeslachterij Gebr. Heijs. Deze gesprekken zijn door de sluiting van Frisia Food op 1 oktober – onze huidige slachterij – in een stroomversnelling gekomen. De puntjes zijn op de i gezet en vanaf medio september gaan we met elkaar aan de slag”, zegt Rick Veldhoven van Veldhoven Kipproducten.

 

De twee familiebedrijven zijn al langer bekenden van elkaar in de reguliere kipstromen. Nu gaan ze de samenwerking aan voor het Tante Door kipconcept, waarvan de regie bij Veldhoven Kipproducten ligt. „Zo zal ons bestaande controlesysteem worden uitgebreid en zullen wij op termijn nieuwe claims toevoegen aan Tante Door. Denk hierbij aan een gegarandeerd Salmonella vrij product en verdere claims met betrekking tot kwaliteit en dierwelzijn”, zegt Rick Veldhoven. Ook verandert het slachtproces. „De kuikens zullen echt droog geslacht zijn. Denk hierbij aan het vroegere droogslachten waarbij de epidermis (opperhuid) in takt blijft. Dit komt de houdbaarheid en smaak van de kip zeer ten goede, een mooi pluspunt voor onze klanten”, vertelt Rick Veldhoven.

 

Slachterij gemoderniseerd

Pluimveeslachterij Gebr. Heijs heeft onlangs de slachterij op bepaalde punten gemoderniseerd. Naar de toekomst toe zullen steeds meer onderdelen worden gemoderniseerd. Dit is een continu proces wat niet zal stoppen. De slachttechnieken van vroeger worden zo stapsgewijs vervangen door de meest moderne en hygiënische verwerkingsmethoden van nu. Deze voldoen aan alle strikte kwaliteits- en dierenwelzijnseisen. „Zo slachten zij op een significant lagere bandsnelheid ten opzichte van onze huidige slachterij. Onder andere hierdoor is onze keuze op Gebr. Heijs gevallen, maar ook doordat zij vanuit de slachterij veel ondersteuning bieden en gespecialiseerd zijn in het slachten en verwerken van lichtere maten kuikens.”

 

„Naast ons Tante Door concept zij wij ook voornemens om vanaf begin oktober samen met onze partners binnen het Tante Door concept: Pluimveeslachterij Gebr. Heijs, broederij Schotman en voerfabriek Coöperatie de Valk Wekerom een reguliere stroom neer te zetten. We zullen ons dan richten op lichtere maten in de range van 750-1500 gram geslacht gewicht, zowel in kuikens als in delen en natuurlijk ook echt droog geslacht. Perfect voor de poeliersmarkt in Nederland. Meer informatie hierover volgt snel”, geeft Rick Veldhoven aan. „We zijn beide erg blij met deze stappen en kijken uit naar een mooie en langdurige samenwerking met Pluimveeslachterij Gebr. Heijs.”

 

Afzet flink gegroeid

De afzet van Tante Door kip groeide de afgelopen twee jaar flink. „We slachten nu drie keer in plaats van twee keer per week. Gemiddeld slachten we nu zo’n 21.000 Tante Door vleeskuikens per week. Ondanks de huidige dramatische vleeskuikenmarkt voor reguliere vleeskuikens ontvangen onze vleeskuikenhouders nog steeds de vaste vergoeding per kilo. Die is al twee jaar gelijk”, zegt Rick Veldhoven.

 

Bron:

https://www.pluimveeweb.nl/artikel/360595-pluimveeslachterij-heijs-gaat-tante-door-kuikens-slachten/

Hittegolf – Hittestress

6 augustus, 2020

Momenteel beleven we hoge temperaturen. Om in deze periode ook goed voor uw dieren te kunnen zorgen, hebben we voor u per sector een flyer met aandachtspunten waar u op kunt letten, én wat u extra kunt doen voor uw dieren. 

 

Bij legpluimvee kan een extra toevoeging in het voer extra ondersteuning bieden. 

 

Bij melkvee adviseren wij een buffermineraal voor de beste ondersteuning van de koe.

 

Leest u de flyer per sector over de  mogelijkheden en tips.

 

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met onze sectorspecialisten

(0318-461141) / https://www.dvw.nl/contactpersonen

 

 

Contact met De Valk Wekerom

Bedrijfsgegevens


  • Hoge Valkseweg 58, 6741 GN Lunteren
  • Postbus 3, 6740 AA Lunteren
  • +31(0) 318 461 141
  • +31(0) 318 461 657
  • info@dvw.nl

Volg ons

Stuur ons een bericht