september 2020 - De Valk Wekerom

Melkvee vitaminen en mineralen assortiment geüpdatet

23 september, 2020

Koeien melken is topsport waarbij alle puntjes op de i moeten staan. Een onderdeel hiervan is dat de vitaminen en mineralen dekking past bij de behoefte. Tekorten zorgen voor een verminderde gezondheid en productie. En een overmaat is schadelijk.

 

De Valk Wekerom heeft haar assortiment daarom geüpdatet naar de nieuwste inzichten en omstandigheden op melkveebedrijven. We hebben verschillende mineralenmengsels voor het basisrantsoen. Met ons vernieuwde melkvee assortiment heeft u keuze uit drie verschillende krachtvoerreeksen, passend voor ieder rantsoen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze sectorspecialisten: 

Contactpersonen

Vervanging mengers fabriek Lunteren geslaagd

17 september, 2020

“Na ruim 12 trouwe dienstjaren waren de 2 mengers in de fabriek Lunteren aan vervanging toe. Op vrijdag 28 augustus is menger 1 en op 11 september is menger 2 vervangen. Op deze wijze kon de productie in Lunteren wel, hetzij beperkt, gewoon doorgaan. Al met al een hele technische en organisatorische operatie die succesvol is uitgevoerd door de vakkundige mensen van, van Mourik en uiteraard de collega’s in de fabriek Lunteren.

 

De nieuwe mengers draaien zonder problemen en maken weer een goed, homogeen voermengsel of een mengsel om te persen.”

Open dag Familie Bloeming, Odoornerveen

9 september, 2020

Vrijdag 4 september hebben wij een open dag georganiseerd voor de nieuwe pluimveestal van de familie Bloeming in Odoornerveen.

 

Roelof en Jolanda Bloeming gaan in september van dit jaar naast hun huidige akkerbouwbedrijf van start met het houden van legkippen met uitloop. De stal biedt straks plaats aan 24.000 dieren. Het echtpaar kiest voor deze bedrijfstak om hun bedrijf toekomstbestendig te houden.

 

Wij hebben in deze tijd toch een open dag kunnen houden voor de familie Bloeming. Deze open dag was alleen voor genodigde pluimveehoud(st)ers. Zo hebben we het aantal bezoekers beperkt kunnen houden en ons gehouden aan de coronamaatregelen.

 

Ondanks de maatregelen kijken wij terug op een geslaagde open dag. Wij wensen Roelof en Jolanda heel veel succes toe met de nieuwe stal.

 

Bekijk hier de uitnodiging met meer informatie over het bedrijf

 

Hieronder een aantal foto's van de open dag:

Bedrijfsreportage Pluimveebedrijf familie van Veldhuizen

8 september, 2020
 
‘ Ik mis de melkkoeien wel, maar het gedoe eromheen niet’

 

Als je diep in zijn hart kijkt, vindt hij eigenlijk het houden van melkvee het leukste. Herman van Veldhuizen deed dat op zijn gemengde bedrijf tot 2017. Hij stopte met het houden van melkkoeien onder andere vanwege de alsmaar toenemende regelgeving. ‘Ik was er helemaal klaar mee.’ Hij koos uiteindelijk voor de pluimveehouderij.

 

 

Als kind zei Herman van Veldhuizen al dat hij boer wilde worden. Dus dat hij de boerderij midden jaren 90 van zijn ouders over zou nemen, stond voor hem zelf als een paal boven water. ‘Mijn moeder, die een echte boerin is, stelde me nog wel andere dingen voor. Maar uiteindelijk vonden mijn ouders het prima dat ik het bedrijf overnam’, vertelt Herman van Veldhuizen die in 1990 trouwde met Bertha van de Glind. Hij is de derde generatie Van Veldhuizen die boert op ‘De Huckenhorst’ in het Barneveldse buitengebied.

Nieuwe kippenstal
Bij de overname telde het gemengde bedrijf 50 melkkoeien in een ligboxenstal en 700 vleesvarkens. In een gehuurde kippenschuur in het naburige Scherpenzeel werden 5.000 scharrelkippen gehouden. Van Veldhuizen breidde de melkveestapel uit tot 70 koeien. Met in zijn achterhoofd het plan om op termijn met de vleesvarkens te stoppen, verrees in 2010 op het boerenerf een nieuwe kippenstal. In deze stal met een traditionele beun zette hij 9.000 biologische leghennen op. Hij vertelt: ‘Martijn van Veldhuizen, een achterneef van mij die toen al bij De Valk Wekerom werkte, zei dat het goed ging met het houden van biologische leghennen. Daarop besloot ik de stap te wagen. Bovendien kon ik een goed meerjarencontract afsluiten met een eierhandelaar. Ik had dus voor langere tijd zekerheid.’ De kneepjes van het vak had hij eerder al geleerd in de gehuurde en inmiddels afgestoten kippenstal in Scherpenzeel.

Herman en Bertha van Veldhuizen en Martijn van Veldhuizen, buitendienstmedewerker bij De Valk Wekerom

Ligboxenstal omgebouwd
In 2017 besloot Van Veldhuizen gebruik te maken van de stoppersregeling voor melkveehouders. Dat ging hem wel aan het hart. ‘Eigenlijk wilde ik niet stoppen; ik was een echte koeienboer. Maar we hadden in de loop der tijd al zoveel meegemaakt. De BSE-crisis in 2001 bijvoorbeeld, waarbij ook ons bedrijf werd geruimd. Maar ook de slechte melkprijzen in 2009 en het gedoe met fosfaat.’ Ook hun oudste zoon Wilco, die mogelijk het bedrijf over gaat nemen, kreeg al die tegenvallers mee. Hij gaf aan dat hij in ieder geval niet door wilde gaan met de melkkoeien.’ Talloze alternatieven passeerden de revue. Uiteindelijk werd besloten om de pijlen volledig op de pluimveehouderij te richten. Dat leidde er in 2017 toe dat er een nieuw systeem in de grote stal kwam. En in 2019 werd de lege ligboxenstal omgebouwd tot legkippenstal. ‘Dat was nog een heel karwei hoor. De spanten moesten worden verzet omdat anders het volièresysteem niet paste. Dat had ik overgenomen van een boer die stopte. Alles moest worden geïsoleerd, er werd een betonnen vloer over de bestaande vloer en roosters gestort en er werd een wintergarden bij aangebouwd.’ 

Het bedrijf en het gezin

 

Het pluimveebedrijf van de familie Van Veldhuizen is 16,5 ha groot. Daarvan wordt in totaal 10 ha gebruikt als vrije uitloop voor de leghennen. De overige 6,5 ha heeft de buurman in gebruik als grasland. Op het erf staan twee kippenstallen. Een met 15.000 biologische leghennen en een stal met 9.000 Freilandhennen. Alle leghennen zijn van het ras NOVOgen Brown Light.

 

Het gezin bestaat uit Herman van Veldhuizen (55), Bertha van Veldhuizen-Van de Glind (53) en drie kinderen. Herman runt de boerderij. Bertha, die af en toe bijspringt in de stal, heeft een pedicurepraktijk aan huis: Het Plattelandsvoetje. Zoon Wilco (26) werkt bij Jansen Poultry Equipment, Sander (24) is zelfstandig hovenier en Ilona (20) werkt als kapster.

Uitdaging
Die voormalige koeienstal is momenteel het onderkomen van 9.000 Freilandhennen. Deze hebben naast de stal en de wintergarden de beschikking over 2,5 ha vrije uitloop. ‘Het gaat gelukkig heel goed. We hebben erg weinig last van grondeieren en uitval. Wat het mooie aan het houden van legkippen is? Elk koppel is weer anders en het is telkens weer een uitdaging om het beste resultaat te behalen. Bij het streven naar het optimale technische resultaat krijgt hij ondersteuning van Martijn van Veldhuizen, buitendienstmedewerker bij De Valk Wekerom. Die vertelt: ‘Ik zit om de één à twee weken met de familie Van Veldhuizen om de tafel. De frequentie is afhankelijk van hoe het loopt in de stal.’ Op agrarisch gebied heeft de familie Van Veldhuizen hectische tijden meegemaakt. Maar ondernemend als ze zijn weerhoudt ze dat er niet van om het bedrijf te veranderen. In de stal die in 2010 nieuw werd gebouwd, gaan de huidige Freilandhennen plaatsmaken voor 9.000 bio-hennen. ‘Dat koppel komt in de zomer van 2021. Voordeel is dat niets hoeft te worden aangepast. Of ik de melkkoeien mis? De beesten zelf wel, maar het gedoe er omheen absoluut niet!’

Tips om eigengeteeld eiwit beter te benutten

8 september, 2020

ZOMERSTALVOEREN NAJAARSGRAS ZORGT VOOR BESPARING OP EIWITRIJK KRACHTVOER

 

Vers najaarsgras bevat veel hoogwaardige eiwitten. Met de huidige wetgeving wordt het steeds belangrijker om die te benutten. De smakelijkheid van vers najaarsgras is een aandachtspunt evenals het hoge aandeel onbestendig eiwit en het daardoor hoge ureum in de melk. Door middel van zomerstalvoeren is de opname beter. Verder moet het rantsoen aangepast worden en is het gezegde ‘de pens voeren in plaats van de koe’ het geheim om dit eiwit om te zetten naar melkeiwit. Hierdoor kan bespaard worden op eiwitrijk krachtvoer.

De overmaat van onbestendig eiwit, verminderde conservering en mindere smaak door lagere suikergehalte zorgen voor een lagere opname en een matige benutting van ingekuild najaarsgras. Bovendien geeft een najaarskuil een hoger risico op boterzuurkiemen. Zomerstalvoeren geeft een hogere voederwaarde en een gunstige WDVE-FEB-verhouding. In vers gras worden conserveringsverliezen vermeden en is de eiwitbenutting hoger dan bij ingekuild najaarsgras. Belangrijk om te vermelden is de hogere opname van vers gras ten opzichte van ingekuild herfstgras.

 

Ureum of melkeiwit
Het succes van vers gras voeren zit hem in het goed benutten van het eiwit. Een rantsoen dat niet goed is afgestemd op vers gras zorgt voor een hoger melkureum. Vers gras in het najaar kenmerkt zich door meer onbestendig eiwit en weinig suikers. Deze twee samen vertalen zich naar een hoge FEB en lage WDVE. Onbestendig eiwit kan een koe zelf niet verteren, maar moet door de pensbacteriën worden omgezet in microbieel eiwit. Dit microbiële eiwit kan de koe wel opnemen in de darm en bevat zeer hoogwaardige bouwstoffen voor melkeiwit. Deze pensbacteriën zijn dus essentieel. Maar ze zijn ook heel gevoelig voor pH schommelingen en voor de verhouding eiwit en energie. Bij te veel eiwit gaan deze bacteriën 

 

Pensverzuring
De pensbacteriën zijn gevoelig voor pH schommelingen in de pens. Door het waslaagje om het gras wordt de afbraak in de pens vertraagd waardoor het gras rustig verteert. Wanneer gras gesneden of gekneusd wordt, is dit voordeel weg en kan er snel pensverzuring ontstaan. Daarom is het verstandig los hooi te verstrekken zodat de koe, als zij daar behoefte aan heeft, structuur op kan nemen. Ook hier is de juiste energieaanvulling van belang. Een onbestendige energiebron geeft namelijk kans op pensverzuring. Een product dat rustig afbreekt is daarom van belang. Geplette gerst is een heel mooie aanvulling om de pens van rustige energie te voorzien. In de krachtvoeders van De Valk Wekerom kan gestuurd worden met Structo tarwe, een grof gemalen product dat rustiger afbreekt in de pens. Met ons rantsoenprogramma kunnen we het pensmodel doorrekenen. Hierin wordt de afbraaksnelheid van het eiwit en energie in uw rantsoen inzichtelijk. We kunnen dan direct bepalen welk type aanvulling voor uw rantsoen nodig is.

MAAITIPS
- Maai op een stoppellengte van 8 cm. Hierdoor heeft gras een snelle hergroei en worden er geen mestresten meegenomen.
- Maai zonder kneuzer en voorkom beschadiging van het gras in de opraapwagen.
- Een perceel is optimaal te maaien tot 2.500 kg ds. Dit is rond de 23 centimeter gras.
- Creëer groeitrappen in de verschillende percelen zodat u een constant grasaanbod heeft. Indien een perceel gras te hoog is, sla dit dan over om te gaan kuilen. Belangrijk is om rekening te houden met het aantal hectares om te voeren en de hoeveelheid gras dat groeit.
- Probeer een droog gewas binnen te halen voor een betere opname en minder broei. Indien dit niet kan probeer dan kleinere hoeveelheden binnen te halen.
- Door het verse gras zo min mogelijk te mengen met het andere rantsoen blijft het complete rantsoen vers en zonder broei.
- Probeer bij uw keuze van het grasmengsel rekening te houden met de smakelijkheid van de rassen.

 

VOERTIPS
- Bij robotbedrijven is het belangrijk om het verse grasaanbod te verdelen over de dag. Anders bestaat de kans dat de loop op de robot minder wordt! Ook kan er gekozen worden voor structuurrijker gras om te maaien.
- Een rustige energiebron en voldoende buffer is belangrijk voor een stabiele pens ph.
- Voer geplette gerst (Gangbaar, VLOG en Biologisch beschikbaar bij De Valk Wekerom)

Meer weten?
Neem dan contact op met uw sectorspecialist bij De Valk Wekerom. Hij vertelt u graag de specifieke mogelijkheden voor uw bedrijf.

 

Contactpersonen Melkvee

Varkensvoer leveren dat de klant van ons mag verwachten

8 september, 2020

 

ACTUALISEREN EN OPTIMALISEREN VAN HET VARKENSVOERASSORTIMENT

 

Met de NIR-analyses worden de grondstoffen die we in de mengvoeders verwerken continu gemonitord op de voederwaarde. Deze worden in de samenstellingen geactualiseerd en doorgerekend zodat de garantie gegeven kan worden dat wat op de leveringsbon of op het label staat ook daadwerkelijk in het voer zit. Dit valt ook onder het VoederWaarde.nl protocol dat op de volgende pagina nader wordt toegelicht.

 

De genetische vooruitgang in de varkenshouderij vraagt ook om bijsturing van de voerbenutting bij zowel zeugen, biggen als vleesvarkens. Die genetische vooruitgang bepaalt ook de toename in behoeften aan energie, eiwitten, vitaminen, mineralen, sporenelementen, kortom het gehele pallet aan nutriënten. De kwaliteiten van de dieren zijn bepalend voor de opbrengstprijzen. Spier- en spekdikte zijn naast de keuze van het type genetica ook met het voer beïnvloedbaar. Dit betekent dat een bestaande voersoort continu dynamisch is. Echter gezien ervaringen en onderbouwingen is het wenselijk om de veranderingen in vooral de toegepaste grondstofsoorten beperkt en gering te houden. Technische resultaten vormen de leidraad. Iets wat goed is, hoeft niet te worden veranderd of moet je ook niet altijd wíllen veranderen. Maar het kan altijd beter. Dat is de inzet van de onderlinge afstemming in de gouden driehoek: u als de gebruiker, de vertegenwoordiger en de afdeling nutritie van De Valk Wekerom.

Innovaties en onderzoeken

Innovaties en actualiteiten worden onder andere via De Schothorst gevolgd maar ook zelf via praktijktesten op bedrijven uitgevoerd. Ontwikkelingen, zoals bigvitaliteit, verdere terugdringing van het gebruik van antibiotica zijn zaken die mede maatschappelijk bepaald worden en waar voer een belangrijke rol in speelt. Die dynamiek zorgt voor de continue optimalisatie van voeders en de monitoring op de inzet van in het assortiment passende grondstoffen. Een aantal geactualiseerde punten in het varkensvoerassortiment zijn:
• Inzet van additieven met een pro-biotische werking. Deze bijzondere energiedrager heeft een positieve invloed op de uiervulling en melkproductie bij zeugen. De invloed op de voerbenutting en mestconsistentie is positief voor zowel zeugen als biggen.
• Actualisatie Magnesiumbron. Magnesium beïnvloed tezamen met zink o.a. de enzymhuishouding en daardoor mede de vertering. Ook speelt het een belangrijke rol bij het aan de melk komen van de zeugen in de kraamstal. Betere vertering leidt tot vermindering van stress en heeft een positieve invloed op de groei.
• Inzet van broodmeel als hoogwaardige energiebron. Het ontsloten zetmeel is licht verteerbaar zodat dieren een snelle energiebron beschikbaar hebben.
• Optimalisatie Bèta-Caroteen als invloedsfactor op de vruchtbaarheid bij zeugen en Vitamine Hy-D, een geoptimaliseerde vorm van Vitamine D die onder andere van invloed is op de bot- en spierontwikkeling en de weerstand.

 

Meer weten?
Wilt u meer weten over dit onderwerp? Uw sectorspecialist van De Valk Wekerom vertelt u er graag alles over.

 

Contactpersonen varkens

Strategisch voeren zorgt voor optimaal resultaat

8 september, 2020

 

AFNEMERS DE VALK WEKEROM REALISEREN VEEL SCHERPERE VOEDERCONVERSIE

 

Een aantal jaren geleden werd vaak onderscheid gemaakt tussen vleestypische varkens en varkens met een hoge groeicapaciteit. In beide gevallen hebben de dieren duidelijke aanleg en grenzen ten aanzien van eigenschappen, zoals hoge voeropname versus lage opname, veel spek versus mager spek en verschillen in spierdikte.

 

 

De laatste tijd vervagen deze grenzen steeds meer en zien we tevens Piétrain vleesvarkens met hoge voeropnames maar ook Tempo’s die ruim boven de 70 mm spierdikte presteren. De verschillende typen zeugen en ingezette eindberen in combinatie met de continue genetische vooruitgang hebben een grote invloed op de kenmerken en slachteigenschappen van het vleesvarken.

 

Scherpere voederconversie
De voeropnamecapaciteit en de aanleg van het dier zijn eigenschappen waarmee rekenschap wordt gehouden bij de bepaling van het best passende voertype en de hoeveelheden in bijvoorbeeld start- en overgangsvoer. De opnamegegevens bepalen samen met de voersoortkeuze de optimale energie-lysine verhoudingen voor de verschillende fasen om de genetische capaciteit van het vleesvarken optimaal te benutten. Dat deze strategie een positief effect heeft blijkt uit de veel scherpere voederconversie (VC) die afnemers van De Valk Wekerom realiseren in vergelijking met het landelijke Agrovision gemiddelde. Het verschil van ruim 0,1 VC heeft al een direct financieel voordeel van circa € 2,50 per afgeleverd vleesvarken.

Meer weten?
Nieuwsgierig geworden? Wij gaan graag met u in overleg om te bepalen hoe we, afgestemd op uw bedrijfsspecifieke situatie, uw technische en financiële resultaat kunnen optimaliseren.

 

Contactpersonen vleesvarkens

 

LET OP: onderhoud fabriek Lunteren

8 september, 2020

Zoals eerder vermeld worden er in week  37  werkzaamheden verricht in de fabriek in Lunteren.

 

Deze week zullen de werkzaamheden vanaf donderdagavond t/m zaterdag plaatsvinden.

 

Wilt u hier rekening mee houden bij het plaatsen van uw bestelling?
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Bio-productielijn Meppel is een voltreffer

7 september, 2020

SINDS START VORIG JAAR 22 NIEUWE BIO-KLANTEN

 

 

Binnen één jaar tijd staat de eigen bio-productielijn van De Valk Wekerom in Meppel als een huis. Bij het ter perse gaan van deze Valkenier stond de teller al op 22 nieuwe bio-klanten. ‘En het einde van de groei is nog niet in zicht’, aldus een tevreden Eduard Hettinga, verkoopleider bij De Valk Wekerom.

 

 

‘Alles wijst erop dat de vraag naar biologische veevoeders op Europees niveau blijft groeien. Daaruit mag je concluderen dat ook de bio-markt in ons eigen land zal blijven groeien’, zegt Eduard Hettinga. En over de 22 nieuwe bio-klanten die het bedrijf inmiddels heeft mogen verwelkomen: ‘Het mooie is dat onder die nieuwe klanten alle belangrijke sectoren zijn vertegenwoordigd: pluimvee, varken en herkauwers. Een bijkomend voordeel van het succes van de bio-productielijn is dat andere deuren gemakkelijker voor ons opengaan. Bijvoorbeeld van boeren die nog geen klant van De Valk Wekerom zijn, maar ook van andersoortige bedrijven, zoals broederijen.’

 

Puntjes op de i
De eigen bio-productielijn in Meppel ging in oktober 2019 van start. De afgelopen maanden zijn gebruikt om de spreekwoordelijke puntjes op de i te zetten. Zo werd er een zogeheten afzakmachine aangeschaft waarmee 20 kilo zakken kunnen worden gevuld. De handzame papieren zakken worden met de eigen zakgoedauto onder andere naar de Welkoopwinkel in Wekerom gebracht en naar de klanten. Bij die laatsten gaat het voornamelijk om kleine agrarische bedrijven en hobbyboeren. 

 

In Meppel werd eerder dit jaar ook in een nieuwe zeef geïnvesteerd. Daarmee kunnen stof en gruis uit de biologische rundvee- en geitenbrokken worden gehaald voordat deze de bulkwagen ingaan. Het resultaat is dat er een mooie, zuivere korrel bij de boer kan worden afgeleverd.

 

Pletter
Bij rundveevoeders is het van belang dat het aanwezige zetmeel tijdens het verteringsproces langzaam beschikbaar komt. Om dit te bereiken werd in de bio-lijn in Meppel een machine geïnstalleerd waarmee gerst- en tarwekorrels kunnen worden geplet. Gert Kampert, nutritionist bij De Valk Wekerom licht toe: ‘Als je graankorrels maalt worden de korrels te fijn. Nadeel daarvan is dat het zetmeel te snel beschikbaar komt tijdens de vertering. Als je de korrels echter plet, blijven ze beter in tact waardoor het zetmeel langzamer beschikbaar komt tijdens het verteringsproces. Voordeel daarvan is dat een koe minder snel last van pensverzuring krijgt.’

Tante Door concept betekent minder stress, ook voor de kippen

7 september, 2020

BEDRIJFSREPORTAGE PLUIMVEEBEDRIJF FAMILIE GEERLIGS

 

 

Bij hun zoektocht naar een andere manier van vleeskuikens houden, stuitten Alex Geerligs en Rienkje Geerligs-Holwerda op het Tante Door kipconcept. ‘Vooral het kleinschalige sprak ons erg aan’, zegt het echtpaar uit het Friese Drachtstercompagnie.

 

 

De vader van Alex Geerligs kocht de statige boerderij op het Friese platteland rond 1966. Hij hield in die tijd een paar kippen en koeien en werkte daarnaast als boerenarbeider. Na verloop van tijd verbouwde hij de koeienstal in het achterhuis en ging er 6.000 vleeskuikens houden. ‘Dat was in die tijd heel wat hoor’, zegt Geerligs.

 

In 1980 besloot zijn vader het nog groter aan te pakken en bouwde hij een nieuwe stal voor 30.000 vleeskuikens. In diezelfde stal houdt Geerligs, die midden jaren 90 het bedrijf overnam, momenteel 15.000 vleeskuikens. Een stuk minder dus. Dat heeft alles te maken met het besluit om in 2016 over te stappen op het Tante Door kipconcept.

 

Kleinschalig
Geerligs: ‘Na jaren regulier vleeskuikens houden, wilden we wat anders. Het liefst iets met traag groeiende kuikens. Destijds was Fuite onze voerleverancier. Die leverde ook het voer voor het Tante Door kipconcept. “Dat is wat voor jullie” zeiden ze. En het leek ons inderdaad wel wat. Rick Veldhoven kwam langs om te overleggen. Hij vertelde dat ze vooral op zoek zijn naar kleinere bedrijven. Rienkje Geerligs: ‘We hebben wel naar andere concepten gekeken. Maar vooral dat kleinschalige van Tante Door sprak ons erg aan. We houden er niet zo van om met de massa mee te gaan en vlees te leveren aan grote supermarkten. Bovendien zijn bij dit concept de lijnen kort en was het ook financieel aantrekkelijk.’ 

Alex Geerligs: ‘Of een kip nu groot is of wat kleiner, ze kunnen alles gebruiken.’
Mart helpt zijn vader regelmatig op de boerderij.

Gegarandeerde opbrengstprijs
Op dit moment huizen er 15.000 kippen in de stal. Dat aantal kan echter variëren en is afhankelijk van de vraag naar kipvlees. Is die een keer wat minder, dan vraagt Rick Veldhoven minder kippen op te zetten. Dat heeft voor de pluimveehouders geen financiële consequenties. Die krijgen namelijk een gegarandeerde opbrengstprijs per vierkante meter. Vlees van Tante Door kippen is vrij van antibiotica. Mocht een kip ziek worden en in overleg met de dierenarts toch antibiotica toegediend krijgen, dan gaat dat vlees de reguliere handel in. Op het bedrijf van de familie Geerligs werd in juni 2016 voor het laatst antibiotica gebruikt. Daarna nooit meer. ‘We moesten in het begin nog wat wennen, met name aan de manier van ventileren, zegt Alex Geerligs. Over de aanpassingen van de stal zegt hij: ‘Om het dag- en nachtritme bij de kippen te bevorderen, moesten we lichtplaten in het dak plaatsen. Voor de rest is er vrijwel niets aangepast.’

 

Stress
Voor de verwarming verving Geerligs vijf jaar geleden de gasinstallatie door een pelletkachel met een vermogen van 145 kW. De subsidie was te aantrekkelijk om te laten schieten. Ook het woonhuis wordt met kachel verwarmd. Als pelletbunker wordt een overbodig geworden voersilo gebruikt. ‘Het systeem werkt perfect. Je hebt er geen omkijken naar’, klinkt het tevreden. Tevreden zijn Alex en Rienkje ook over het Tante Door concept. ‘Het mooie is dat je minder kippen per vierkante meter in de stal hebt. Daardoor kun je veel gemakkelijker tussen de kippen door lopen. Dat zorgt voor minder stress bij de kippen. Maar het hele concept zorgt ook voor minder stress bij ons. Ook poeliers spreekt het aan. Of een kip nu groot is of wat kleiner, ze kunnen alles gebruiken.’ Toen het echtpaar destijds aangaf met Tante Door mee te gaan doen, reageerde niet iedereen even enthousiast. Mensen zeiden dat het concept te klein was om te kunnen bestaan. Alex en Rienkje zijn echter blij dat ze de stap hebben genomen. ‘Juist vanwege dat kleinschalige. Wat dat betreft hopen we dat Tante Door niet te groot wordt. Dan blijft de prijs ook goed.’

Het gezin Geerligs
Het gezin Geerligs bestaat uit het Alex (51) en Rienkje (44) en hun kinderen Anine (19), Isa (16) en Mart (13). Alex doet het werk op de boerderij en werkt 32 uur per week als schouwer bij een bedrijf dat glasvezel aanlegt. Rienkje doet de bedrijfsadministratie en werkt 24 uur per week op het laboratorium bij FrieslandCampina. Dochter Anine studeert voor dierenartsassistente, Isa volgt de MBO-opleiding doktersassistente en Mart doet de KB/mavo. Zijn vader: ‘Dat zou wel eens mijn opvolger kunnen worden. Mart helpt me regelmatig in de stal en is gek op tractoren en machines.’

Meer weten?
Wilt u meer informatie over Tante Door, neem dan contact op met De Valk Wekerom.

 

Henk van Riesen                               Tel. 06-53351379                          hvriesen@dvw.nl

Anne Rona                                           Tel. 06-51171129                                 arona@dvw.nl

Tante Door kipconcept
In 2012 begon Rick Veldhoven met een nieuw concept: Tante Door. Het vlees daarvan is alleen bij keurslagers en poeliers te koop. Veldhoven Kipproducten is eigenaar van het concept. De kipverwerker werkt samen met kuikenbroederij Schotman en pluimveeslachterij Heijs.

 

De Valk Wekerom levert het (coccidiostatica vrije) voer. Er zijn twaalf pluimveebedrijven bij het concept aangesloten. Die zetten alleen het traag groeiende ras Ross Ranger op. Daarbij wordt een maximum van 15 stuks per m2 aangehouden en een maximum groei van 50 gram per dag. Pluimveehouders krijgen een gegarandeerd opbrengstprijs per vierkante meter.

Contact met De Valk Wekerom

Bedrijfsgegevens


  • Hoge Valkseweg 58, 6741 GN Lunteren
  • Postbus 3, 6740 AA Lunteren
  • +31(0) 318 461 141
  • +31(0) 318 461 657
  • info@dvw.nl

Volg ons

Stuur ons een bericht