juni 2021 - De Valk Wekerom

Voorkom een lagere melkproductie door broei voor te zijn

30 juni, 2021

Zomerse temperaturen klinken lekker, maar laat je rantsoen er niet door verpesten. Koeien eten graag een fris rantsoen, maar in de zomer komt er snel broei in het voer. Het gevolg is een lagere voeropname en daarmee een lagere melkproductie. Ook kan een lagere voeropname zorgen voor een energie te kort met de nodige gezondheidsproblemen op termijn.

 

Een ander nadeel van broei is het verlies van voederwaarden. Deze eiwitten, suikers en koolhydraten worden bij broei afgebroken. In een rantsoen welke uitgerekend is op de behoefte van de koe en waar hoogwaardige componenten aan toegevoegd zijn, zijn dat dure verliezen.

 

Hoe voorkom ik broei en houd ik een perfect rantsoen voor mijn koeien?

 

- Zorg voor een strakke kuil, los voer voor de kuil gaat snel broeien. Voorkom ook dat er lucht de kuil intrekt dit voorkom je door de kuil strak af te snijden.

- Ook moet de kuil achter het snijvlak goed afgedicht blijven. Haal dus niet te veel grond in een keer van de kuil. Zorg dat het voer aan het voerhek fris blijft. Broeiremmers helpen hierbij. Dit zijn zuren die voorkomen dat ongewenste bacteriën vrij spel krijgen.

 - Als het kan voer vaker per dag. Bij kleine portie is het voer eerder op, en krijgt broei minder snel de kans.

 

Varkens in de zomer

16 juni, 2021

Varkens kunnen bij toenemende warmte leiden aan hittestress. In het schema staan de invloedfactoren weergegeven. Naast huisvestings-, management- en technische aandachtspunten kan De Valk Wekerom eenvoudig en snel een supplement toevoegen aan uw voeders: Hitte-mix. De mix van vitaminen en elektrolyten verminderd de stress bij de varkens. Vraag uw vertegenwoordiger naar de relatief beperkte kosten t.o.v. bijvoorbeeld watertoevoegingen (m.n. vitamine C). Zo kunt u nadelige effecten op diergezondheid, conditie en productie beperken.

 

Bekijk hier onze flyer hittestress bij varkens!

Ongedierte bestrijding binnen De Valk Wekerom, ook steeds vaker biologisch!

15 juni, 2021

Ongediertebestrijding binnen De Valk Wekerom, ook steeds vaker biologisch!

Naast knaagdierbestrijding doen we binnen De Valk Wekerom ook aan meelmotten bestrijding. De medewerkers van plaagdierbeheersing Ten Dijk voeren deze werkzaamheden voor ons uit in de fabrieken te Lunteren en Meppel. Dit doen ze zowel voor de muizen als voor de meelmotten. En over die laatste wil Ben Gardebroek, kwaliteit u graag het een en ander uitleggen.

 

Meelmotten zijn altijd wel aanwezig in een veevoederfabriek. We hebben het hier dan over de grauwe meelmotten. Deze gaan zich bewegen wanneer de temperaturen ernaar zijn. Dit is meestal in de periode van mei tot oktober. Wanneer we niets aan meelmotjes zouden doen kan het een plaag van motjes en uiteindelijk meelwormen worden. Iets wat we in onze fabriek zeker niet willen.

 

 

Een goede hygiëne draagt altijd bij aan het voorkomen van meelmotten. Op kritieke punten reinigen we dan ook extra goed om stofnesten te verwijderen en zuigen we de fabriek regelmatig schoon.

 

In de fabriek in Meppel doen we nu al een aantal jaren mottenbestrijding met behulp van biologisch lokstoffen. Op een aantal kritische plaatsen hangen kleine zakjes die een feromoon bevatten. In dit geval een lokstof die alleen de mannetjes motten doet desoriënteren.
Dit houdt in dat de motten gaan vliegen en blijven vliegen, net zolang tot ze er dood bij neervallen. Doordat ze maar blijven vliegen kunnen ze de vrouwtjes niet bevruchten en zal de populatie niet groeien maar eerder krimpen. Om een succesvolle biologische bestrijding mogelijk te maken is het wel zaak vroeg in het seizoen te starten met de feromonen. Dit gaat tot op heden zeer goed. Simpel, doeltreffend en ook nog eens biologisch!

Voor de fabriek in Lunteren lijkt dit voor alsnog niet aan de orde te zijn en kunnen we met de lokpotten voorlopig uit de voeten. Ook dit is een vorm van biologische bestrijding. De motten vliegen er namelijk wel in, maar weten de uitgang nooit te vinden.

 

Ook de bestrijding van muizen gaat steeds vaker op de biologische wijze. We maken steeds vaker gebruik van muizenklemmen in de lokdozen. Maar voor een succesvolle muizenbestrijding is een goede hygiëne (lees “schone fabriek”) die goed afgesloten kan worden (geen gaatjes, kieren en scheuren) tussen binnen en buiten van groot belang. Met behulp van de specialisten van Ten Dijk, hun adviseringen en het zelf actief oppakken van de adviezen voorkom je een hoop ellende.

Gezonde geiten in de zomer

7 juni, 2021

De warme zomermaanden zijn weer opkomst. Voor melkgeiten niet altijd een pretje. Geiten zijn echte ruwe celstof verwerkers. Ze hebben een relatief grote pens waar veel warmte ontstaat door pensfermentatie. Voor de geit een reden om minder voer op te nemen, met gevolgen voor de gezondheid en melkproductie.

Omdat de pens zo belangrijk is voor een gezonde vertering bij de geit, is een gebalanceerd rantsoen belangrijk. Een te rustig rantsoen is veilig, maar zorgt voor minder energieopname en een lagere melkproductie. Een snel rantsoen zorgt voor pensverzuring met gevolgen als onverteerd voer in de darm en beschadigde darmwanden waardoor schadelijk Lipopolysaccharides (LPS) in het bloed komen.

Bij een hitte periode is de reactie van de geit om minder voer te gaan opnemen. Vooral de ruwvoer opname loopt terug. Immers zorgt de fermentatie van ruwvoer voor de meeste warmte in de pens. Krachtvoeders zijn smakelijker en zorgen voor minder warmte productie, waardoor de geit dit wel blijft opnemen. Gevolg: een uit balans getrokken rantsoen met gevolgen voor pensverzuring en diarree als gevolg.

 

Voeropname is dus zeer belangrijk, ook tijdens de hitte periode. Dit houd de pens aan het werk en zorgt voor voldoende energie voor de melkproductie. Zorg daarom voor smakelijke ruwvoeders tijdens de zomer en voorkom broei in de kuil en aan het voerhek.

Om toch de voeropname te stimuleren maar de warmte productie laag te houden is het belangrijk dat de kuilen in de zomer makkelijk verteerbaar zijn (hoge VCOS) en veel VEM en WDVE bevatten. Ook is het belangrijk om een brok te voeren die voldoende energie op pens niveau geeft, maar geen verzuring. De juiste grondstoffen en bewerkingen van grondstoffen zijn dan belangrijk. Extra buffer mineralen en gist geeft de pens ondersteuning in de warme periode en helpen de darm te beschermen.

 

Om de warmte productie te beperken kan de vertering verschoven worden naar de darm. Waarbij de juiste eiwitten zeer belangrijk zijn. Te veel en slecht verteerbare eiwitten zorgen namelijk voor clostridium. De Valk Wekerom  kan dit in haar geitenvoeders sturen per situatie. Immers zijn bij ieders bedrijf de geiten en ruwvoeders anders, waardoor de brok aangepast moet worden op de situatie.

Door de juiste brok kan er dus gevoerd worden op de behoefte van de geit. Door de juiste fermentatie snelheden van grondstoffen en bewerkingen wordt pensverzuring voorkomen en blijft de melkproductie op peil.

 

Meer weten over De Valk Wekerom geitenvoeders? Vraag uw De Valk Wekerom  geitenspecialist.  

Bart Peer

Tel. 06-19620094
bpeer@dvw.nl

Klanten geven De Valk Wekerom een 8,3

4 juni, 2021

LUNTEREN mei 2021 – De korte lijnen, de mate van flexibiliteit en betrokkenheid van de medewerkers. Met name deze drie aspecten beschouwen de klanten van Coöperatie De Valk Wekerom als de sterke punten van de veevoederproducent. Dat werd duidelijk uit het tevredenheidsonderzoek dat de Coöperatie in mei van dit jaar uitvoerde. De resultaten van het onderzoek werden gepresenteerd tijdens de algemene ledenvergadering die op 1 juni 2021 werd gehouden.

Tijdens de online gehouden vergadering gaf de nieuwe directeur Martin Vervoorn een toelichting op het tevredenheidsonderzoek. Hij zei niet alleen verheugd te zijn over het grote aantal respondenten (bijna 50% deed mee), maar vooral ook over de tevredenheid van hen over de dienstverlening van de Coöperatie. Directeur Vervoorn: “Bij het onderdeel ‘sterke punten’ werden de korte lijnen overduidelijk het vaakste genoemd. Bovendien worden we gezien als flexibel, betrouwbaar, kwalitatief goed, persoonlijk en betrokken.” De klanten konden ook een cijfer van 1 tot en met 10 geven voor vier onderdelen van de dienstverlening: de bulkwagenchauffeurs, de buitendienstmedewerkers en het contact met kantoor. En ook hoe groot de kans is dat de klant De Valk Wekerom aan anderen zouden aanbevelen. Directeur Vervoorn: “Op deze vier onderdelen scoorden we gemiddeld een 8,3. Het moge duidelijk zijn dat we daar erg tevreden over zijn.”

 

Positieve blik
De klanten werd ook gevraagd naar eventuele aandachtspunten. Veel respondenten gaven aan dat De Valk Wekerom altijd moet blijven innoveren. Directeur Vervoorn: “Een belangrijk advies dat we graag ter harte nemen. Wat dat betreft hebben we in 2020 en 2021 al mooie stappen gezet, zoals het vervangen van de volledige fabrieksautomatisering en de introductie van een nieuwe bestelapp. En we zullen zeker doorgaan met vernieuwen, op voorwaarde dat het onze klanten ten goede komt.” Tijdens de algemene ledenvergadering kwamen ook de resultaten over 2020 aan de orde. Kon in 2019 nog een bescheiden winst worden genoteerd, 2020 moest met een verlies van 44.000 euro worden afgesloten. Directeur Vervoorn: “Het was dan ook geen gemakkelijk jaar. De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen gehad voor een aantal sectoren. Zo lag de eendensector lange tijd stil en stopte de nertsensector veel eerder dan was gepland. Maar er waren ook positieve ontwikkelingen. De solvabiliteit van de Coöperatie steeg van 43% in 2019 naar 45% in 2020. Bovendien draait onze bio-fabriek in Meppel uitstekend. In 2020 werd daar, mede dankzij de samenwerking Bio-NL, 100.000 ton biologische veevoeders geproduceerd. Kortom, we kijken met een positieve blik naar de toekomst.”

Kijkje achter de schermen
Directeur Martin Vervoorn aan het spreken

Hitte stress of toch gezond melken?

3 juni, 2021

De warme zomerdagen zijn er nu al en de zomermaanden zijn weer op komst. Voor melkvee is dit niet altijd een pretje. Melkkoeien produceren door hun grote lichaamsgewicht zelf een hoop warmte. Die lichaamswarmte moeten ze aan de omgeving kunnen afgeven. Bij warme temperaturen lukt  dat niet. Bij 21 graden ervaart een koe daardoor al hitte stress. Dit resulteert in pensverzuring, lagere weerstand, lagere vruchtbaarheid of lagere melkproductie.

 

We stimuleren koeien om zoveel mogelijk voer op te nemen, dit hebben ze immers nodig voor de energie en eiwit benutting. Alleen zorgt de fermentatie van voer in de pens voor veel warmte, waardoor de koe bij hittestress minder voer gaat opnemen. Vooral ruwvoer met veel ruwe celstof zorgt voor veel warmte, waardoor de koe vooral ruwvoer laat liggen. Blijft de krachtvoer opname wel op peil, dan raakt het rantsoen uit balans met risico op pensverzuring.

Lekkende darm

Als gevolg van de pensverzuring komen er onverteerde voedingsstoffen in de dikke darm, waardoor daar ook verzuring ontstaat. Dikke darmverzuring noemen we dat. Vaak is dit te zien aan dunne mest. Verzuring zorgt ervoor dat de darmwand beschadigd en er schadelijke stoffen in het bloed komen zoals Lipopolysaccharides (LPS). Hierdoor moet het immuunsysteem van de koe aan het werk, wat heel veel energie kost. De hoeveelheid energie die het immuunsysteem nodig heeft om deze LPS onschadelijk te maken komt overeen met 2,5 kg melkproductie. Energie die dus niet meer gebruikt kan worden met een lagere productie tot gevolg. Daarnaast mist de koe ook nog eens energie door een lagere voeropname bij hitte stress. Een 10% lagere voeropname kan al zo 4 kg melk productie daling geven.

 

Zomer rantsoen

Voorkomen van hitte stress en de gevolgen daarvan kunnen veel kosten besparen. Rantsoen aanpassingen is een belangrijke stap. Zorg dat u deze aanpassingen doorvoert voordat het warm weer wordt zodat ook de koe voorbereid is. Belangrijke aanpassingen zijn om de vertering te verschuiven van de pens naar de darm. Bestendig zetmeel, bestendige eiwitten en bestendige vetzuren.  Dit zorgt voor minder fermentatie en dus minder warmte voor de koe. Hierdoor blijft ze voldoende ruwvoer opnemen. Een verschuiving tot meer darmverteerbare producten voorkomt tevens dat bij een dip in de ruwvoeropname meteen pensverzuring optreed. Een andere aanpassing is een hogere dichtheid van het rantsoen zodat de koe met minder voer toch dezelfde energie en eiwitten binnen krijgt.

Gezond melken met De Valk Wekerom in de zomer

De Valk Wekerom kan van uw rantsoen exact in beeld brengen hoe dit in de koe verteerd. Hierdoor kan er ook geschoven worden naar een rantsoen ter preventie tegen hitte stress. Belangrijk is om daarom in de zomer hoogwaardig ruwvoer te voeren zoals graskuilen met een hoge VCOS en veel VEM en WDVE. Bij maiskuilen is een hoog bestendigzetmeel belangrijk. Ook met krachtvoeders kan er rekening gehouden worden. De Presto voerlijn van De Valk Wekerom heeft een hoge nutriënt dichtheid met veel bestendige energie en eiwitten. Daarnaast bevat de Presto voerlijn verschillende buffermineralen en gist die de pens en darm ondersteunen.

Naast rantsoen aanpassingen kunt u ook veel doen in de stal om hitte stress te voorkomenBekijk hier  onze flyer met tips om hitte stress te voorkomen.

NIEUW: Euro98 tanken

2 juni, 2021

Wij hebben goed nieuws! Vanaf vandaag (woensdag 2 juni) kan er bij ons tankstation ook Euro98/E5 worden getankt.

 

Er hebben laatst werkzaamheden plaats gevonden aan ons tankstation. Wij kregen toen meerdere keren de vraag of wij ook Euro98 kunnen leveren. En dat kunnen we vanaf vandaag. Wij hopen hiermee onze huidige klanten en toekomstige klanten tevreden te stellen.

 

Ook krijgen wij binnenkort een mooi bord waarop onze (scherpe) brandstoffenprijzen zichtbaar zijn.

 

Wij zien u binnenkort graag bij ons tankstation! 

 

 

 

Weidegang: welke veranderingen komen eraan in juni

1 juni, 2021

Nu het de laatste weken veel geregend heeft is beweiden een kunst. De eerste vraag is of er beweid kan worden of moeten de koeien binnen blijven. Om hier goed bij te kunnen sturen is het van belang om zowel met energie als eiwit bronnen los van elkaar  te kunnen  sturen. Dit kan zowel met ruwvoer als met krachtvoer of krachtvoerachtige bronnen.

 

Als er beweid wordt is het nu een uitdaging om de voer opname te realiseren. De beperkende factoren hiervoor nu zijn: weinig droge stof in het gras en dat de pens een maximale inhoud heeft. Om dit te ondervangen kan de beweidingsduur beperkt worden en de bijvoeding in de stal verhoogd worden.  Van belang is voldoende bijvoeding op stal en een rantsoen met hogere VEM en eiwit gehalte.

 

Hiernaast speelt  bij de opname de smakelijkheid ook een rol van het verse gras. Hier kun je op inspelen met het beweidingssysteem. Elke dag omweiden heeft als voordeel, een schone weide en weinig last van bevuiling door vertrapping. Of modern standweiden waarbij de dieren ruim voldoende oppervlakte hebben tot hun beschikking en ze alleen de toppen eten.  op dit moment de meest succes volle beweidingsmethodes. Bij het huidige grasaanbod past een energie rijke rustig krachtvoer

 

Als krachtvoersoort past de Melkveebrok Vitaal reeks goed naast weidegang. De Melkveebrok Vitaal reeks onderscheid zich door een juiste verhouding van rustige grondstoffen en standaard aanvulling van een pensbuffer. DVW heeft binnen de Vitaal reeks brokken met verschillende eiwit en energie niveaus. De Melkveebrok Vitaal 4 (bestelcode 3417) heeft een goede balans tussen veel bestendig zetmeel en eiwitgehalte voor de juiste eiwit aanvulling bij het huidige gras aanbod. Als aanvulling aan het voerhek is een rustige mix aan te bevelen. Deze rust kan het beste gecreëerd worden door pletten van granen. DVW maakt deze mengsels op maat en vult dit aan met mineralen of buffer passend voor uw situatie. Hierdoor zorgt het rantsoen voor een goede pens synchronisatie waardoor er een maximale benutting is van energie en eiwit uit het rantsoen. Dit geeft dan ook een goede melkplas met mooie vet en eiwit gehalten en een niet te hoog ureum gehalte in de melk.

Contact met De Valk Wekerom

Bedrijfsgegevens


  • Hoge Valkseweg 58, 6741 GN Lunteren
  • Postbus 3, 6740 AA Lunteren
  • +31(0) 318 461 141
  • +31(0) 318 461 657
  • info@dvw.nl

Volg ons

Stuur ons een bericht