Berichten

Dit jaar mochten wij vier collega’s in het zonnetje zetten.

 

Gerard Otten uit Lunteren, bulkwagenchauffeur en

Marty van den Berg uit Barneveld, administratief medewerker

Zij waren beide 40 jaar in dienst.

Mandy van Huigenbos uit Putten, bulkwagenchauffeur en

Adri van de Munt uit Lunteren, molenaar.

Zij waren beide 25 jaar in dienst bij de Coöperatie.

 

 

Hier ziet u het artikel wat in de Barneveldse krant van 24 november jl. heeft gestaan.

 

 

 

 

 

 

Posted on Categories Nieuws, Persberichten

 

Het assortiment vleesvarkensvoeders is in de eerste helft van 2018 binnen De Valk Wekerom verder verbeterd. We beschikken daardoor over het meest optimale varkensvoer, rekening houdend met genetica, diergezondheid, management en stalsysteem. Zonder dat we afwijken van onze filosofie van stabiele samenstellingen (weinig wisselingen in de gebruikte grondstoffen) en de inhoudelijke kwaliteit van de brok.

 

De Valk Wekerom heeft dit bereikt door onder andere het proces van malen en walsen van grondstoffen perfect op elkaar af te stemmen. Hierdoor ontstaat voer voor een betere darmgezondheid. Het varken kan daardoor meer uit het voer halen waardoor de voederconversie scherper wordt. Met het nieuwe assortiment zijn er meer mogelijkheden om zowel technisch als financieel het maximale rendement te behalen. Daarmee is het een mooie aanvulling op het bestaande assortiment.

 

Resultaat in de stal

 

Grondstoffen hebben seizoenswisselingen en op dit moment is er al een groot deel van de nieuwe oogst gerst en tarwe binnen. Omdat De Valk Wekerom het belangrijk vindt om met stabiele grondstoffen en samenstellingen te werken, nemen we aan het einde van het seizoen een grote hoeveelheid ‘oude oogst’ gerst op voorraad. Dat biedt de mogelijkheid om bij aanvang van het oogstseizoen de gerst heel geleidelijk aan te vervangen door de nieuwe oogst. In een tijdsbestek van minimaal twee maanden zitten we pas volledig op de nieuwe oogst. De jongste diergroepen blijven zolang mogelijk op de oude gerst voorraad staan. Daarnaast voegen we ook nog enzymen toe, die het verteren van de koolhydraten uit de granen gemakkelijker maken voor het varken. Door al deze aanpassingen is er direct resultaat in de stal te zien. Varkens zijn fitter en ze presteren beter.

 

 

De Valk Wekerom Agrovision
Groei VC Uitval Groei VC Uitval
2016 820 2,50 2,0 807 2,57 2,3
2017 824 2,48 1,7 822 2,56 2,4
2018/6 mnd 852 2,39 2,0 825* 2,50* 2,4*

 

 

* Voorlopige cijfers Agrovision

 

 

De groei en voederconversie verbeteren bij De Valk Wekerom sneller dan landelijk het geval is.

Posted on Categories Interessante artikelen biggen, Interessante artikelen vleesvarkens, Interessante artikelen zeugen

 

 

,,Buitendienst staat binnen paar uur voor de deur”

 

De broers Wim en Gerard Schut uit Bennekom pachten sinds twee jaar een varkensbedrijf in Bennekom. Aanvankelijk lieten de resultaten te wensen over. Een verandering van voer bleek de oplossing. De Valk Wekerom speelde daarbij een belangrijke rol. Het begin van een vruchtbare samenwerking.

 

Ze liepen beiden al een tijdje rond met het idee om samen een eigen varkensbedrijf te beginnen. Voor hun zoektocht doorkruisten Wim (34) en Gerard Schut (30) het hele land. Uiteindelijk deed zich een ideale gelegenheid voor op steenworp afstand van hun ouderlijk huis. Het varkensfokbedrijf waar Wim al fulltime werkte en waar Gerard enkele uren in de week werkzaam was, kwam te koop. ,,We waren het er snel over eens. Dit moeten we doen’’, vertelt Wim. Voor de financiering klopten ze tevergeefs bij een bank aan. Jan Schuttert, eigenaar van Handelshuis Schuttert in Ommen, wilde de jonge ondernemers echter wel een kans geven. Hij kocht het onroerend goed en besloot dit aan de broers te verpachten. De nog aan te schaffen veestapel moest wel uit eigen zak worden betaald.

 

Lastige beslissing

Eenmaal op eigen benen gooide het ondernemende tweetal het roer volledig om. Het voormalige varkensfokbedrijf werd een vermeerderingsbedrijf met vleesvarkens. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. ,,In het begin hadden we vooral problemen met de conditie van de zeugen. Onze toenmalige voerleverancier had een bepaalde visie. Die zal bij andere varkensbedrijven vast wel werken, maar bij ons helaas niet.’’ Dat leidde er uiteindelijk toe dat er voor een andere leverancier werd gekozen: De Valk Wekerom. ,,Een lastige beslissing hoor, want we hadden echt een goede klik met de vertegenwoordiger van dat andere bedrijf.” De keus viel uiteindelijk op De Valk Wekerom omdat ze daar in het verleden al eens contact mee hadden. En daar hadden ze naar eigen zeggen ,,warme herinneringen aan overgehouden’’. Medewerker buitendienst Marcel Witteveen werd hun vaste contactpersoon. ,,Ook met hem klikte het direct. Dat vinden we erg belangrijk.”

 

Schot in de roos

Op advies van de specialisten van De Valk Wekerom werd voor een ander voedingsbeleid gekozen. Het voer moest tijdens de drachtige periode van de zeugen niet schraal, maar juist extra voedselrijk zijn. Bovendien werd geadviseerd het voer gelijkmatiger toe te dienen. Die voeraanpassing bleek een schot in de roos. Met name waar het de gespeende biggen per zeug per jaar betrof. De gebroeders noteren nu 31 per zeug. ,,Een heel mooi resultaat. Zeker als je weet dat wij het in het begin op 26 zaten. Het is nu de kunst om dit resultaat vast te houden’’, aldus de broers. De keuze voor De Valk Wekerom pakte dus goed uit. ,,Wat ons vooral ook bevalt is de platte organisatie met korte lijnen. Als we de buitendienst medewerker bellen omdat hier iets speelt, staat hij een paar uur later al voor de deur. En is er een voeraanpassing nodig, dan is dat 24 uur later voor elkaar.’’

Opvolger?

Binnen het bedrijf hebben de broers elk hun eigen taak. De zeugen zijn Gerards terrein. Wim richt zich op de vleesvarkens en op de bijkomende (administratieve) zaken die het runnen van een varkensbedrijf met zich meebrengt. Sinds kort is ook Floor, de vrouw van Wim, werkzaam in het bedrijf. Ze gaf haar baan als apotheekassistente op. Haar domein is de kraamstal. Het is dus een echt familiebedrijf geworden. Is er onder één van hun drie kinderen een potentiële opvolger? ,,Ach, we moeten ons eerst nog maar eens bewijzen’’, klinkt het bescheiden. Als even later ter sprake komt dat ze over vijf jaar de mogelijkheid krijgen het bedrijf te kopen, klinkt er meer vertrouwen door in Wims woorden: ,,Als de opgaande lijn zich zo doorzet, tekenen we bij het kruisje.”

 

Op de foto rechtsachter Wim en Gerard en hulpje Roan de Rooy. Op de voorste rij Floor, Tamara, Daniël en Arend.

Het bedrijf

Het bedrijf van de gebroeders Schut is een zogeheten gesloten varkensbedrijf. Dat betekent dat zowel de vermeerdering als het grootbrengen van de biggen binnen de eigen muren gebeurt. Het bedrijf telt 580 zeugen en 5.700 vleesvarkens. De zeugen worden gehouden in een strostal. Een bewuste keuze vertelt Gerard Schut. ,,Als ik die zeugen zo lekker in het stro zie liggen, dat is zo’n prachtig gezicht.” De zeugen die de toekomstige vleesvarkens moeten leveren, fokken ze ook zelf. De kern van deze eigen aanfok bestaat uit 40 zeugen.

 

 

Posted on Categories Interessante artikelen biggen, Interessante artikelen vleesvarkens, Interessante artikelen zeugen

 

De Valk Wekerom heeft een primeur met aantoonbaar salmonellavrij voer zonder formaldehyde. Tot begin dit jaar werd formaldehyde gebruikt om veevoer pathogenen vrij te maken. Het gebruik van formaldehyde is nu Europees verboden.

De Valk Wekerom heeft een alternatief ontwikkelt om voer aantoonbaar salmonella vrij te maken zonder gebruik te maken van formaldehyde.  En met succes. In bijgaand artikel uit de Pluimveekrant van oktober leest u hoe het zover is gekomen.

 

Sterova voerlijn - Pluimveekrant oktober 2018

 

Posted on Categories Nieuws, Persberichten

 

Op onze moderne, computergestuurde productielocatie in Meppel werken wij met een klein team van maar vier man personeel. Wanneer er dan soms toch extra personeel nodig is, wordt dat geregeld via Abeos. Onlangs werd dit filmpje gemaakt waarin assistent bedrijfsleider Jan van Dam vertelt over de samenwerking.

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted on Categories Nieuws, Persberichten

Consument wil duurzaam en verantwoord voedsel

 

De agrarische sector heeft te maken met een markt waarin gezondheid en duurzaamheid steeds belangrijker worden. Consumenten worden zich steeds bewuster van hun voeding. Ze letten op hoe het geproduceerd wordt, ze eten minder (maar wel béter) vlees en vragen ook om betere kwaliteit groente en fruit.

 

De afzet van biologische voeding groeit in Nederland veel sneller dan de afzet van de rest van de foodmarkt zo blijkt uit cijfers van de afgelopen vijf jaar. In deze periode is de verkoop van biologische voeding jaarlijks met gemiddeld 10% gestegen, terwijl de foodmarkt als geheel niet meer dan 1% per jaar groeide. De verwachting is dat deze groei de komende jaren verder zal aanhouden en dat het marktaandeel biologisch in Nederland zal groeien van 3% nu naar 7% in 2025. Daarmee loopt Nederland overigens nog altijd achter ten opzichte van het buitenland. In Denemarken is het biologische marktaandeel ruim 8%, terwijl het marktaandeel in Duitsland ruim 4% bedraagt.

 

Waarom biologisch voedsel?

De sterkst groeiende categorieën biologische voeding zijn eieren, vlees, brood en banket, soep en babyvoeding. Wat zijn de drie belangrijkste redenen voor de consument om te kiezen voor biologisch?
Ten eerste hebben recente schandalen in de reguliere voedselketen het vertrouwen van de consument geschaad. De strikte eisen waaraan de productie en verkoop van biologisch eten moet voldoen, geeft de consument vertrouwen. Consumenten beoordelen dat biologisch voedsel veilig is en dat de keten transparant is over de herkomst van het eten.
Een tweede reden is dat de consument zich meer en meer bewust wordt van de impact van voedsel op de gezondheid. Uit onderzoek blijkt dat biologisch in de ogen van veel consumenten gezonder is dan gangbaar geproduceerd voedsel.
De laatste reden om voor biologisch voedsel te kiezen heeft met de sterke groeicijfers en het toenemende marktaandeel ervan te maken. Dat leidt ertoe dat de grote supermarktketens en discounters hun aanbod van biologische producten verbreden. Biologisch voedsel wordt daardoor toegankelijk voor een breder publiek. De verwachting is dat het prijsverschil tussen biologisch en regulier verder afneemt door verdere professionalisering van de keten en hogere rotatiesnelheid op het schap.

 

Directeur De Valk Wekerom:

,,Vraag naar duurzaam voedsel leidt tot maatwerkvoer”

De groeiende vraag naar biologisch en duurzaam verantwoord voedsel is ook merkbaar binnen De Valk Wekerom. Directeur Michael Mackaay ziet door die ontwikkeling de vraag naar diervoeder veranderen. ,,We doen inmiddels behoorlijk wat biologisch voer. Dat past bij onze klanten. Dat zijn merendeel kleinere familiebedrijven, die relatief snel kunnen en willen omschakelen. Wij hebben daar vanzelfsprekend op ingehaakt. Het Beter Leven keurmerk kuikens betreft traag groeiende vleeskuikens. Die hebben meer ruimte, daglicht, uitloop en afleiding. Dat vereist speciale voeders met een andere samenstelling. We hebben daar onze eigen recepten voor ontwikkeld. Met als resultaat: heel mooi maatwerkvoer.’’

Posted on Categories Interessante artikelen biggen, Interessante artikelen geiten, Interessante artikelen legpluimvee, Interessante artikelen melkvee, Interessante artikelen schapen, Interessante artikelen vleeskuikens, Interessante artikelen vleesvarkens, Interessante artikelen vleesvee, Interessante artikelen zeugen

Manager biologische voeders

De functie manager biologische voeders is een nieuwe, uitdagende functie die voortkomt uit een samenwerkingsverband tussen de mengvoercoöperaties AgruniekRijnvallei (AR) en De Valk Wekerom op het gebied van biologische voeders.

 

Ondernemende, pragmatische manager
Wij zoeken een manager die in staat is om de vertaalslag te maken van commercie naar productie, dit in nauwe samenwerking met de verschillende bedrijfsleiders en specialisten. Je rapporteert aan de directie van beide mengvoercoöperaties. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van biologische producten, een efficiënte productie op de verschillende productielocaties en voor het bewaken van kwaliteit en planning van de producten. Je standplaats is Barneveld.

 

Kerntaken

- coördinatie productontwikkeling;

- optimaliseren productie;

- bewaken van de kwaliteit;

- opstellen en uitwerken jaarplan, inclusief begroting

 

Wat vragen wij?

- hbo/wo werk- en denkniveau;

- relevante werkervaring in de mengvoederindustrie;

- verbinder met analytische en organisatorische capaciteiten;

- goede communicatieve vaardigheden zowel in woord als geschrift;

- goede beheersing van Engels en Duits is een pre;

- goede kennis van automatiseringssystemen.

 

Wij bieden:

- Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden;

- Veelzijdige functie met goede opleidings- en verdiepingsmogelijkheden;

- Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief.

 

Ben jij de kandidaat die we zoeken?
Stuur dan een sollicitatie met cv naar AR Voer t.a.v. Freek Oteman, e-mail: f.oteman@argroep.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martin Grift, algemeen directeur Coöperatie AR, telefoon 0317-499599 of Michael Mackaay, algemeen directeur Coöperatie De Valk Wekerom, telefoon 0318-461141.

Posted on Categories Nieuws, Persberichten

Inhoud:

Van de directie
Nieuwe verkoopleider Eduard Hettinga
Consument wil duurzaam en verantwoord voedsel
Laag water en handelsoorlog beïnvloeden grondstofprijzen
Varkenshouders: "Buitendienst staat binnen een paar uur voor de deur"
Pluimveehouder: "Succes afhankelijk van kip, boer én voer"
Nieuw assortiment voor vleeskuikens
Fittere vleesvarkens door verbeterd voer
Productiebedrijf Meppel voor pluimveevoer kan snel schakelen
Hergebruik in de veevoederindustrie
Resultaten rundveeonderzoek:
Effect van water toevoegen aan TMR
Haksellengte maïs heeft invloed op dichtheid in opslag
Tips fosfaatrechten
BTW-voordeel door afschaffing landbouwregeling
Privacyverklaring aangepast
Buitenlands bezoek

 

klik hier voor De Valkenier sept 2018

 

 

 

 

Posted on Categories Nieuws, Uncategorized
 

 

 

Eduard Hettinga houdt van de dynamiek in de sector. Sinds kort is hij werkzaam bij De Valk Wekerom in de functie verkoopleider. Graag stelt hij zich aan u voor:

 

 

 

 

 

Mijn naam is Eduard Hettinga, ik ben geboren en getogen in Luttelgeest (Noordoostpolder), op een melkveebedrijf, ik ben 37 jaar oud. Na afronding van de Hogere Landbouw School, richting dier- en veehouderij, ben ik verhuisd naar Schalkhaar (nabij Deventer). Hier woon ik samen met mijn vrouw en onze drie kinderen.

 

Na mijn studie ben ik gestart bij een detacheringsbureau in de financiële dienstverlening. In de afgelopen jaren heb ik een grote diversiteit aan opdrachten en functies vervuld bij de Rabobank. Ik heb daarbij in veel regio’s in Nederland gewerkt waaronder meerdere keren op de Veluwe. In rollen als analist, accountmanager, teamleider en manager voor niet-agrarische, maar in de laatste jaren met name agrarische relaties/teams.

 

Dynamiek

De laatste jaren zat ik weer frequent bij de boer aan tafel. Dat beviel mij goed. Het sluit aan op mijn agrarische achtergrond. Hierdoor ben ik om mij heen gaan kijken naar een baan in de agribusiness en kwam ik de vacature bij Coöperatie De Valk Wekerom tegen. De dynamiek van de sector en de afwisseling die de functie biedt spreken mij ontzettend aan. Dit beeld werd mij bevestigd in de gesprekken en ik werd gaandeweg nog enthousiaster, en andersom gelukkig ook.

 

Ik kijk ernaar uit om bij Coöperatie De Valk Wekerom aan de slag te gaan. Ik zie volop kansen in de markt en kijk ernaar uit om een bijdrage te mogen leveren om deze kansen te benutten, zodat Coöperatie De Valk Wekerom, in de komende jaren verder kan groeien als coöperatie.

 

Met vriendelijke groet,

Eduard Hettinga

Posted on Categories Nieuws, Uncategorized