Berichten

Anno 2020 wordt de druk vanuit de overheid steeds groter om efficiënter om te gaan met stikstof. Een actueel onderwerp is de huidige stikstofcrisis. Eiwit bestaat voor een groot deel uit stikstof. Daarom wordt eiwitbenutting bij melkvee steeds belangrijker. In dit artikel wordt ingegaan op een betere eiwitbenutting bij uw melkveestapel.

 

 

ONDER ANDERE VIA MESTSTOFFEN EN MAAIBELEID

Vanuit maatschappelijk belang, vertaald in de duurzaamheidseisen van de melkfabrieken, hangt er een verdienmodel aan het efficiënt omgaan met eiwit. Eiwitrijke krachtvoeders zijn duurder dan energierijke krachtvoeders. Dit als gevolg van de hogere prijs van de eiwitgrondstoffen ten opzichte van energiegrondstoffen. Daardoor hoeven er minder eiwitrijke krachtvoeders
aangekocht te worden en de prijs van de krachtvoeders dus daalt. Daarbij is de maximale eiwitbenutting van uw ruwvoer ook belangrijk.

 

Berekenen percentage eiwit van eigen land
Over de manier waarop het percentage eiwit van eigen land wordt berekend bestaat nog veel onduidelijkheid. Vanuit de kringloopwijzer wordt het kengetal eiwit van eigen land berekend. Als eerste wordt berekend hoeveel eiwit er geteeld is op eigen land. Hiervan worden de conserveringsverliezen afgetrokken. Dan moet er berekend worden hoeveel eiwit de veestapel heeft verbruikt, waarbij er voor restvoer moet worden gecorrigeerd. Door vervolgens het geteelde eiwit te delen door het gevoerde eiwit aan uw vee wordt berekend hoeveel het percentage eiwit van eigen land is. Hierdoor is het van belang dat ook de eiwitbenutting van uw ruwvoer optimaal is waardoor er minder eiwitaanvulling nodig is. 

Door geplette gerst te voeren stijgt indirect het eiwitgehalte in de melk

Beter benutbaar ruwvoer
Te veel onbestendig eiwit (FEB) bij koeien resulteert in een hoger ureumgehalte en een lagere eiwitbenutting. Dit komt doordat een deel van het eiwit verloren gaat als ureum. Dat heeft ook gevolgen voor de gezondheid en vruchtbaarheid van de koe. Door middel van de keuze voor een meststof kan er gestuurd worden op meer darmverteerbaar eiwit (WDVE) in het ruwvoer wat resulteert in een hogere eiwitbenutting. Meststoffen op basis van ureum zorgen voor een gunstigere WDVE/FEB verhouding waarbij de FEB lager is en de WDVE hoger in vergelijking met nitraathoudende meststoffen. Hierdoor gaat de benutting van het eiwit uit ruwvoer omhoog. Ook kan er gestuurd worden op een betere benutting met behulp van het maaimoment. Er wordt vaak te vroeg gemaaid. Wanneer gras langer op het land staat wordt de balans tussen eiwit en energie beter. Dit komt doordat de FEB lager wordt en de WDVE hoger is. Dit resulteert in hogere eiwitbenutting. Bovendien heeft het droge stof gehalte van de graskuil invloed op de eiwitkwaliteit. Bij de conservering van een graskuil wordt een deel van het eiwit afgebroken tot ammoniak (NH3). De NH3 is minder benutbaar voor de koe. In natte graskuilen (minder dan 35% DS) is het aandeel NH3 hoger dan in drogere kuilen (meer dan 45% DS), waardoor de benutbaarheid van eiwit in droge kuilen hoger is. De WDVE/FEB verhouding bij droge kuilen is ook gunstiger door meer darmverteerbaar eiwit. Informeer bij uw rundveeadviseur van De Valk Wekerom voor een passende drijfmest- en kunstmestbemesting voor het aankomende groeiseizoen.

Eiwitbenutting rantsoen
Door bijvoorbeeld geplette gerst te voeren stijgt het eiwitgehalte in de melk.
De grote verschillen in soorten en kwaliteit ruwvoer vragen elk om een andere aanpak. Belangrijk hierbij is een goede balans tussen energie en eiwit in de pens. De bacteriën in de pens hebben behoefte aan genoeg eiwit en energie om optimaal te kunnen groeien. Hierbij moet er voldoende energie voor de pens aanwezig zijn, maar te veel energie voor de pens zorgt voor pensverzuring. Het is een kwestie van balanceren om genoeg energie te voeren om het eiwit maximaal te benutten. Krachtvoer dat veel pensenergie levert en rustig verteert, moet worden ingezet voor een maximale eiwitbenutting. Denk hierbij aan gewalste tarwe, geplette gerst of maisvlokken. Het ureumgehalte zal dalen en het eiwitgehalte in de melk zal stijgen. Hierdoor wordt de eiwitbenutting van het ruwvoer beter en zal er minder eiwitrijk krachtvoer aangekocht hoeven te worden.

TIPS

  • Kies de juiste meststof om een betere eiwitkwaliteit in uw ruwvoer te behalen.
  •  
  • Probeer later en droger in te kuilen voor meer WDVE en minder FEB.
  •  
  • Maak samen met uw rundveespecialist een plan om uw eigen ruwvoer te combineren en beter te benutten.
  •  
  • Verhoog de energie eiwit verhouding in uw rantsoen.
  •  
  • Zorg in overleg met uw rundveespecialist voor meer energie op pensniveau.

Conclusie
De benutting van eiwit is steeds belangrijker bij de melkveehouderij. Daarbij komt de focus steeds meer te liggen op betere benutting van het eiwit in ruwvoer. Met behulp van bemesting, maaimoment en DS percentage is hierop in te spelen. Door middel van meer en veiligere energie voor de pens ten opzichte van eiwit voor de pens zal het ureumgehalte in de melk zakken. Dat resulteert in meer eiwit in de melk en minder eiwitaankoop via krachtvoer.
De Valk Wekerom volgt de ontwikkelingen op de voet. We zullen u van gepaste informatie blijven voorzien.

 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met één van onze rundveespecialisten.

Afkortingen:
FEB = Onbestendig eiwit balans
WDVE = Darmverteerbaareiwit
NH3 = Ammoniak
DS = Droge stof

Bart Peer specialist rundveehouderij

tel. 06 - 19620094

email: bpeer@dvw.nl

 

 

Bronnen
www.dmsadvies.nl (Dirksen Management Support)
www.melkvee.nl

 

 

Posted on Categories Interessante artikelen geiten, Interessante artikelen melkvee, Uncategorized

 

Meel op maat!  Voor wormen, meelwormen en krekels

 

De Valk Wekerom is al jarenlang specialist op het gebied van veevoeders. Maar wist u dat we ook al meer dan 20 jaar uitgebalanceerd voer produceren voor wormen, meelwormen en krekels.

 

InsectA, een voerlijn voor kwekers die resultaat willen boeken.

 

Het op grote schaal kweken van insecten is een relatief nieuwe activiteit. Voor veel (beginnende) kwekers is het vinden van het juiste voer vaak nog een hele zoektocht. Maar wel een belangrijke. Want vooral met het voer is de nodige winst te behalen. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.

 

Grondig onderzoek
De voerspecialisten van De Valk Wekerom hebben de kennis en ervaring in huis om, samen met u, het optimale meel samen te stellen. Dat doen ze door grondig te onderzoeken hoeveel energie/eiwit uw insecten nodig hebben om maximaal te groeien. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met de bijproducten die u de insecten voert. Vervolgens wordt aan de hand hiervan de uiteindelijke samenstelling van het voer bepaald. Daarbij heeft u bij De Valk Wekerom de keuze uit reguliere, biologische en Non-GMO grondstoffen. Al onze grondstoffen zijn van een hoogwaardige kwaliteit, onder andere waar het de hygiëne betreft. Dat betekent minder kans op meelmot en andere schadelijke zaken.

 

Wilt u meer weten over ons insectenmeel?

 

Neem dan vrijblijvend contact op met onze sectorspecialist.

Gunstige voederconversie
De praktijk laat zien dat insecten uitstekend gedijen op ons maatwerkmeel. Niet alleen leidt het tot een hogere reproductie door meer en betere eitjes. De insecten groeien ook beter. Bovendien zorgt het bij de insecten voor een zeer efficiëntie omzetting van het voer in lichaamsgewicht. Kortom, met het insectenmeel van De Valk Wekerom heeft u een instrument in handen voor een optimaal bedrijfsresultaat.

Posted on Categories Uncategorized

Directeur Mackaay: "Groeien tegen de stroom in valt op in de markt"

 

 

LUNTEREN/MEPPEL – juli 2020 – Kippers Voeders laat zijn voer produceren bij Coöperatie De Valk Wekerom. De basis voor deze samenwerking is gelegd doordat De Valk Wekerom eerder met Jan Kippers heeft gewerkt. Jan Kippers is samen met Handelshuis Schuttert een mengvoerdertak gestart. Naast De Valk Wekerom blijft ook Coops voer leveren voor Kippers Voeders.

 

Afgelopen jaren heeft Jan Kippers ervaren hoe het is om met De Valk Wekerom samen te werken. Hij heeft ervaren dat De Valk Wekerom een organisatie is waar kwaliteit hoog in het vaandel staat, de lijnen kort zijn en waar afspraken worden nagekomen. Deze kernwaarden hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat Kippers/Schuttert voor De Valk Wekerom heeft gekozen.

Kwaliteit betaalt zich uit
Michael Mackaay, directeur van De Valk Wekerom is er trots op dat deze samenwerking tot stand is gekomen, een prestatie waar alle geledingen binnen ons bedrijf aan bij hebben gedragen. Je ziet in deze samenwerking terug dat kwaliteit leveren cruciaal is én blijft. Wij zien dit ook terug in onze varkenssector. In 2019 hebben wij voor het vierde jaar op rij een groei in de afzet van onze varkensvoerders gerealiseerd, we groeien hiermee tegen de stroom in. Dergelijke resultaten vallen op in de markt.

Bieden van maatwerk

Het handelsbedrijf Schuttert weet wat voor een type varkens de slachterijen willen voor hun diverse concepten. Door het leveren van maatwerk voer kunnen de varkens met het juiste aflevergewicht en spier/spek-verhouding worden afgeleverd. De dieren brengen hierdoor voor zowel boer als de slachterij meer op. Door de korte lijnen met de voerleverancier kan flexibel worden ingespeeld op de vragen vanuit de markt.

 

 

Algemeen
De Valk Wekerom, met vestigingen in Lunteren en Meppel, produceert jaarlijks rond de 255.000 ton veevoeder. Dat gaat voor het overgrote deel naar pluimvee-, rundvee, geiten- en varkenshouders. De coöperatie is actief in twee kerngebieden: de Gelderse Vallei en Noord-Oost-Nederland. Deze gebieden worden met eigen chauffeurs en vrachtwagens vanuit de twee productielocaties bediend.

-----

Noot voor de redactie
J. Schuttert, Handelsbedrijf Schuttert, johan@schuttert.nl

J. Kippers, Kippers voeders, jan@kippersvoeders.nl

M.P. Mackaay, Coöperatie De Valk Wekerom, mmackaay@dvw.nl

Posted on Categories Interessante artikelen biggen, Interessante artikelen vleesvarkens, Interessante artikelen zeugen, Nieuws, Persberichten

INFORMATIEBIJEENKOMST EN EXCURSIE

 

De Valk Wekerom organiseerde op 14 januari een informatiebijeenkomst en een excursie over het kweken van insecten. Dat deed de coöperatie in samenwerking met Regio Foodvalley en New Generation Nutrition (NGN). Er meldden zich circa 20 belangstellenden aan. Dat waren vrijwel allemaal mensen die plannen hadden om een kwekerij beginnen.

 

 

 

De dag begon met een presentatie van Marian Peters (CIO bij het NGN) en Jan van Hoef (buitendienstmedewerker De Valk Wekerom). Zij vertelden een groot aantal wetenswaardigheden. Bijvoorbeeld dat insecten afvaleters zijn. Dat betekent dat voor de insectenkweek supermarkt- en cateringafval prima als voedsel kan worden gebruikt. Insecten worden op dit moment minimaal gebruikt voor menselijke consumptie. Nu wordt het vooral verwerkt in diervoeding voor onder andere honden en hobbykippen. Een
insect is namelijk rijk aan olie en eiwitten.

 

Tips en uitdagingen
De beste soorten voor massaproductie zijn meelwormenlarven, vliegenlarven, krekels en sprinkhanen. Insecten zijn ook ideaal voor verticale kweek. Je kunt namelijk gemakkelijk grote aantallen in bakken op elkaar stapelen. Wanneer alles loopt kun je meerdere afdelingen maken. Na
elke groeistap van een insect gaat deze vervolgens naar een andere afdeling.
De toehoorders kregen ook tips voor het starten van een insectenkwekerij. De belangrijkste: begin klein en zorg er eerst voor dat je het vak in de vingers krijgt. Zodra je een goed beeld hebt van hoe het werkt kun je met een financieel plan naar de bank toe. De NGN is bezig een nieuw en reëel calculatiemodel te maken waarmee een beginnend kweker voor de financiering naar de bank kan stappen.
Uitdagingen zijn er ook genoeg. Hoe ga je een insect verwerken en tot wát ga je het verwerken? En hoe zit het met de kwaliteitscontrole? Wat dat laatste betreft: het is van belang dat je zorgt voor een stabiele kwaliteit, kwantiteit en een veilig product. Ook voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vormen insecten een nieuwe tak van sport. Momenteel worden negen mensen ingewerkt. 

Insectenkwekerij opzetten van stap tot stap
 Informatie verzamelen op bijeenkomsten.
 Basiscursus insectenkweek volgen.
 Starten met (kleinschalige) eigen kweek.
 Kijken naar businessplan en strategie.
 Verdiepingsdagen volgen.
 Zorgen voor afzetkanalen.
 Resultaat: eigen opschalingsplan en financierbare business.

Posted on Categories Uncategorized

 

In de Zwolse IJsselhallen vond op 22 en 23 januari jl. de Bio-Beurs 2020 plaats. Ook De Valk Wekerom stond er met een stand. Het was voor het eerst dat de coöperatie met een stand aanwezig was.

 

De Bio-Beurs is de grootste nationale vakbeurs voor professionals in de biologische landbouw, voeding, cosmetica en techniek. Eduard Hettinga, verkoopleider bij De Valk Wekerom: ‘Wij hebben als coöperatie 20 jaar ervaring op het gebied van biologisch voer. En sinds oktober 2019 hebben we een eigen biologische productielijn in Meppel. Dan mag je natuurlijk niet ontbreken op een dergelijke beurs.’

Diverse pleinen
De Bio-Beurs trok 9.750 bezoekers en telde 370 standhouders. Die stonden per bio-branche op verschillende pleinen wat voor een gevarieerd aanbod zorgde. Zo stond op het BioMechaTech-plein onder meer een wiedkar voor onkruidbestrijding die met zonneenergie wordt aangedreven. Ook was er een mobiele kippenkar te zien, compleet met een hydraulisch afdraaibare mestband en één automatisch uitdrijfsysteem in het legnest. Maar het was niet alleen hightech dat de klok sloeg. Zo was er bijvoorbeeld ook een stand met tuingereedschap, zoals spades, schoffels en harken. Op het Pureness-plein stonden exposanten op het gebied van onder meer beauty, wellness en health. De Valk Wekerom verwelkomde zijn bezoekers in niet te missen hoekstand op het Bio-erf. Naast andere veevoederproducenten en -leveranciers stonden daar onder andere ook een zaadhandel en een bedrijf voor stalverwarming op basis van duurzame energie.

 

Prijsvraag
In de stand van De Valk Wekerom konden bezoekers, naast het verkrijgen van informatie, aan een prijsvraag meedoen. Ze konden de mate van verteerbaarheid aangeven van sojaschilfers, raapschilfers en vismeel. En ze
dienden het gewicht te raden van vismeel in een glazen cilinder. De deelnemers maakten kans op een miniatuur bulkwagen van De Valk Wekerom. Wat de juiste antwoorden zijn en wie als winnaar uit de bus is
gekomen, leest u elders in deze Valkenier.

 

De beurs verliep goed en de stand van De Valk Wekerom mocht de nodige bezoekers en klanten verwelkomen. ‘Het was voor het eerst dat we er stonden, maar niet voor het laatst’, aldus een tevreden directeur Mackaay.

Eduard Hettinga in gesprek met een standbezoeker

Posted on Categories Interessante artikelen biggen, Interessante artikelen geiten, Interessante artikelen melkvee, Interessante artikelen vleesvarkens, Interessante artikelen vleesvee, Interessante artikelen zeugen

Eigen bio-productielijn opent nieuwe deuren

Tholen - Op 10 oktober heeft veevoederproducent De Valk Wekerom de eigen biologische productielijn in gebruik genomen. Directeur Michael Mackaay noemde deze productielijn een schot in de roos. Verkoopleider Eduard Hettinga beaamt dit: "We hebben sindsdien al 22 nieuwe bioklanten mogen verwelkomen. Zij zijn actief in alle sectoren: pluimvee, varkens en herkauwers."

 

Eerste vracht biologisch voer uit Meppel.

 

Hij geeft aan dat de bio-productielijn het antwoord van de coöperatie is op de sterk groeiende vraag naar biologische veevoeders. "Dit maakte in 2017 al een goede groei door en in 2018 zagen we de vraag zelfs met 30% toenemen. Daarom besloten we de mogelijkheden te verkennen om hier zelf mee aan de slag te gaan."

 

 

De coöperatie beschikt over ruime ervaring op het gebied van biologisch voer, aangezien dit al sinds 2001 in haar assortiment zit. De productie van bio-voer werd echter altijd uitbesteed. Het hebben van een eigen bio-productielijn en door de strategische samenwerking met AR hebben we de beschikking over 2 moderne gespecialiseerde bio-fabrieken, dit biedt volgens hem de nodige voordelen: "Wij staan voor kwalitatief hoogstaande voeders, korte lijnen en dichtbij de klant. Nu we onze eigen productiefaciliteit hebben, kunnen we nog beter aan deze kernwaarden voldoen."

 

 

Gouden driehoek
De Valk Wekerom heeft het hele proces nu zelf in handen. "De productie, zijn gespecialiseerd in nutritie en we beschikken over specialisten en eigen chauffeurs. Hiermee kunnen we dus echt maatwerk leveren. Wij spreken altijd over de gouden driehoek: boer-specialist-nutritionist. Tussen hen is heel veel overleg en dit komt het technische resultaat en daarmee het saldo voor de boer alleen maar ten goede."

 

De opening van de fabriek.

 

Kerngebied: Gelderse Vallei en Noordoost Nederland
Eduard spreekt over een unieke fabriek. Naast de vestiging in Lunteren wordt in Meppel namelijk al sinds 2011 regulier veevoeder geproduceerd en de nieuwe biologische productielijn is strikt hiervan gescheiden. Het gaat dus om twee volledig van elkaar gescheiden veevoederfabrieken onder één dak. "Dit is de noordelijkste biologische veevoederfabriek van Nederland. Ons kerngebied is de Gelderse Vallei en Noordoost Nederland. In dit kerngebied zien we nog volop kansen."

 

 

Bio-beurs
De Valk Wekerom stond afgelopen januari voor het eerst op de Bio-beurs in Zwolle. "We vonden het een heel interessante beurs. We hebben een mooie mix tussen boeren, periferie en consumenten gesproken daar. Binnen onze coöperatie waarderen we de sterke verbinding die deze beurs met de agrarische sector heeft." Eduard verwacht dat De Valk Wekerom ook tijdens de komende editie van de beurs van de partij zal zijn. “Dan vertellen we graag meer over onze coöperatie en wat wij te bieden hebben."

 

Voor meer informatie:

 

Eduard Hettinga
De Valk Wekerom
Hoge Valkseweg 58
6741 GN Lunteren
0318 461141
06 11800642
erjhettinga@dvw.nl 
www.dvw.nl  

 

 

Publicatiedatum:
Auteur: Lenneke Pors-Schot
© BioJournaal.nl

Posted on Categories Interessante artikelen biggen, Interessante artikelen geiten, Interessante artikelen melkvee, Interessante artikelen vleesvarkens, Interessante artikelen vleesvee, Interessante artikelen zeugen, Nieuws, Persberichten

‘Hoe blijf ik in verbinding?’ Met die vraag zou iedereen zich in de sector bezig moeten houden, vinden broer en zus Wiebe in ‘t Hout en Marijke Folkers uit Veendam. Zij bouwden een nieuwe Beter-Leven pluimveestal en lieten die op 30 november vorig jaar aan belangstellenden zien. De Valk Wekerom was één van de hoofdsponsors van de open dag die door circa 750 belangstellenden werd bezocht.

 

‘We vinden het belangrijk om te laten zien wat we doen, zeker nu de verbinding met de burger weg lijkt te vallen’, zegt Marijke Folkers uit Veendam over de open dag van het gemengde bedrijf dat ze samen met haar broer Wiebe in ‘t Hout runt. Van ‘t Hout:

‘We hebben ons als sector veel te lang verstopt.’ De ondernemers merken dat mensen zich vaak een mening vormen over de manier waarop dieren worden gehouden, maar helemaal geen beeld hebben van hoe het er echt aan toegaat. ‘Er was hier een keer iemand die graag wilde kijken en stomverbaasd was dat onze kippen los in de stal liepen.’

 

 

Foto: Wiebe in 't Hout, Carin van Huët (Food & Agri Nederland Rabobank) en Marijke Folkers.

Beter Leven
Directe aanleiding voor de open dag was een nieuwe pluimveestal. Naast de bestaande stal waarin voorheen 44.000 vleeskuikens werden gehouden, is de nieuwe stal gebouwd. Beide stallen samen bieden ruimte aan 46.000 kuikens die worden gehouden volgens het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming.
De bouw van de tweede stal is niet zozeer gedreven door de wens om uit te breiden in dieraantallen, maar vooral door de wens om naar het Beter Leven-keurmerk te gaan. Bijna drie jaar geleden werd de vergunning daarvoor aangevraagd.

 

Blij
In ‘t Hout: ‘De veehouderij krijgt veel kritiek te verduren. Hoe zorgen we er dan voor dat onze kinderen later ook nog boer willen en kunnen zijn? Je kunt je ogen en oren niet sluiten voor alle negatieve klanken.’ Empathisch ondernemen, noemt Folkers het. Maar dat heeft ook zijn grenzen, zegt ze: ‘Soms heb je het gevoel dat je de hele dag aan het uitleggen bent wat je doet en waarom. Dan ben ik blij als ik weer gewoon op de boerderij aan het werk kan zijn. Boer zijn is echt het mooiste vak dat er is. Er is toch niets mooier dan die biggen met hun guitige blik of de zon die over het veld schijnt en je een ree ziet lopen. We leven en werken met de seizoenen. En dat mogen we doen samen met elkaar, met de medewerkers. Dat is wat me drijft, elke dag weer.’

Bron: www. nieuweoogst.nl

Posted on Categories Interessante artikelen vleeskuikens

Ze zijn de vierde generatie op de boerderij in het Drentse Odoornerveen, Bert en Mariska Oving. Berts overgrootouders bouwden de boerderij in 1905 en begonnen er een eenvoudig gemengd bedrijf. Ze zouden zich nu ruim 100 jaar later de ogen uitwrijven. Alleen al bij het zien van een robot die trays met eieren stapelt.

 

Blanco ingestapt
De ouders van Bert Oving hadden een gemengd bedrijf met koeien en akkerbouw. Totdat ze gedwongen werden te investeren in een melktank en ligboxen.

Bert Oving: ‘Dat was de aanleiding om te stoppen met de koeien. Maar ja, alleen akkerbouw, daar moest wat naast worden gedaan. Alle mogelijkheden werden bekeken, zelfs een boerencamping. Mijn vader hielp in die tijd vaak een vriend die zo’n 6.000 kippen had. Dat leek ons wel wat naast de akkerbouw; een mooie spreiding van het werk. We bouwden een nieuwe stal en kregen in mei 1998 het eerste koppel van 8.000 kippen.’ 

 

‘Hoe ik het vak leerde? Ach, ik houd altijd het motto van mijn vader in gedachten: hoe minder je weet, des te beter ben je uit. Weet je, elk koppel is weer anders. We zijn er destijds blanco ingestapt en het eerste koppel ging direct al super.’ Enthousiast geworden door de goede resultaten werd besloten om in 2000 een tweede stal te bouwen. Daarmee kwam het totaal aantal kippen op 16.000. Drie jaar later werden beide stallen verlengd en geschikt gemaakt voor in totaal 25.000 leghennen.

Investeren
Om aan het Beter Leven 2 sterren keurmerk te voldoen, verrees er een overdekte uitloop, 25 procent van het staloppervlak. Tot het najaar van 2019 bleven ze volgens dat keurmerk produceren, daarna stopten ze ermee. Mariska: ‘Om aan de nieuwe richtlijnen te voldoen moesten we de overdekte uitloop vergroten. Dat betekende weer een flinke investering. En we hadden al de traditionele beunstal vervangen voor een modern volièresysteem en in 2018 een gebouw gerealiseerd voor de sortering en opslag van eieren en een hygiënesluis. Bovendien waren we getroffen door de fipronil-crisis, wat ons heel veel geld heeft gekost. Het vergroten van de overdekte uitloop konden we niet meer opbrengen.’

 

Bert: ‘We hebben het wel heel serieus overwogen en hadden zelfs de tekeningen al in huis. Maar kijk, als je het over dierenwelzijn hebt: onze kippen hebben het gewoon heel goed. In de stal, in de overdekte uitloop en in de vrije uitloop met bomen voor de schaduw. Wat ook meespeelt: je investeert dan om aan de nieuwe richtlijnen te voldoen. Maar wat worden straks de nieuwe richtlijnen? Dus eigenlijk investeer je zonder dat je daar zekerheid voor terugkrijgt.’

Fipronil
Het kwam al even aan de orde: de fipronil-crisis. Het is voor Bert en Mariska nog steeds een gevoelig onderwerp. Bert: ‘Ja, ik heb daar nog steeds last van. Het doet me eerlijk gezegd ook meer dan ik had verwacht. Waar ik de meeste moeite mee heb is dat gezonde dieren vergast moesten worden. Alleen omdat de overheid dat wilde.’ Mariska: ‘Kijk, als een kip vogelgriep heeft, is het heel wat anders. Die is ziek. Wat ik ook heel erg vond was dat de verantwoordelijkheid voor de afhandeling volledig bij ons werd neergelegd. Alles moesten we zelf regelen. Zelfs het inschakelen van het bedrijf dat de dieren vergaste. En we moesten zelf de stallen in om de dode kippen te rapen. In 2016 hebben we het bedrijf van Berts ouders overgenomen. Dat was een leuke gebeurtenis. Maar door die fipronil-crisis kwam daar een flinke smet op.’ Bert en Mariska zijn echter bepaald niet de types om bij de pakken neer te gaan zitten. Mariska: ‘Het mooie van ons werk is en blijft de kip zelf. Het getok van een tevreden kip, dat is zo’n prachtig geluid. Daar geniet ik echt van, hoe slecht ik me ook voel. Elisa, ons dochtertje, gaat de uitloop wel eens in. Alle kippen lopen dan achter haar aan. Dat is zo’n mooi gezicht. Ik sta elke ochtend aan de eierband te sorteren, zeven dagen per week 365 dagen per jaar. Mensen vragen me wel eens of dat niet geestdodend is. Zeker niet. Ik vind het heerlijk werk. En weet je, een ei is gewoon een prachtig product.’

Eierautomaat
Bovenin het nieuwe gebouw voor de sortering en opslag van de eieren is een kantine en een kantoorruimte. Beneden staat de trots van de  pluimveehouders zijn werk te doen. Een robot wacht keurig af totdat er vier trays zijn opgestapeld. Dan komt hij in beweging, pakt de trays op en zet deze voorzichtig op een pallet. ‘Voordien moesten we dit werk met ons tweeën doen. Dat was vooral lastig wanneer Bert druk was op het land. De robot neemt nu het werk van één persoon over’, vertelt Mariska.

De opdracht voor de volgende investering is net de deur uit: een eierautomaat. Die komt voor het huis te staan. Passanten kunnen er na inworp van geld, zelf de eieren uit pakken.De automaat komt in de plaats van het eierstalletje met een geldkistje waarin mensen geld kunnen doen. De laatste tijd worden eieren echter steeds vaker zonder betalen meegenomen. Vandaar de automaat. Naast de Gebroeders Van Beek leveren Bert en Mariska eieren aan supermarkten en horeca in de regio. Voor het  vergroten van de herkenbaarheid op het schap zijn ze bezig een eigen eierdoosje te ontwikkelen. Bert: ‘Het voordeel van rechtstreeks leveren aan de supermarkt is dat je zelf over de prijs onderhandelt.’

Het bedrijf
Het gemengde bedrijf van Bert (41) en Mariska Oving (40) is 60 hectare groot. Ze verbouwen suikerbieten, zetmeelaardappelen en zomergerst. Het grasland wordt gebruikt voor de vrije uitloop van de kippen.

 

In 2011 gingen de traditionele beunstallen eruit en maakten plaats voor een moderne volièreinrichting.

Het pluimveebedrijf telt bijna 60.000 witte en bruine leghennen (Novogen).

 

Het voer bestellen ze bij De Valk Wekerom. Bert: ‘Het is niet de goedkoopste leverancier en collega’s zeggen ons ook wel eens dat hún leverancier goedkoper is. Maar waarschijnlijk omdat daar bijvoorbeeld sojaschrootvervangers in zitten. Bij De Valk Wekerom weet ik tenminste precies wat ik krijg en dat is kwaliteit.’

Posted on Categories Interessante artikelen legpluimvee

Insecten centraal in kennisknooppunt

 

Naast voer voor landbouwhuisdieren produceert Coöperatie "De Valk Wekerom" al jaren lang voer voor insecten. Deze jonge, maar groeiende sector is nog versnipperd en verspreid. Er is behoefte aan meer samenhang tussen verschillende partijen.

 

Het HIK (Hub for Insect Knowledge) kan hier als kennisknooppunt een rol in spelen. Hub for Insect Knowledge (HIK) is het verzamelpunt voor kennis en vragen van en voor partijen die actief zijn in de insectensector voor feed, food en non-food.

Het doel van HIK is om de sector versneld te laten groeien door partijen te verbinden en door bestaande en nieuwe kennis efficiënter te ontwikkelen en te bundelen.

 

Coöperatie "De Valk Wekerom" draagt hier aan bij met haar jarenlange ervaring in voer voor insecten. Daarom heeft Coöperatie "De Valk Wekerom" de intentieverklaring samen met de andere deelnemende partijen ondertekend.

 

 

 

Barneveldse Krant, donderdag 18 juni 2020:

 

 

Posted on Categories Nieuws, Persberichten

De periode met hogere temperaturen zit er weer aan te komen. De kans op hittestress is hierbij aanwezig. Het is belangrijk om daarom op tijd de juiste maatregelen te treffen.

 

Leghennen hebben geen zweetklieren. Ze moeten hun warmte afvoeren via de huid en ademhaling. Hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid kunnen dit proces negatief beïnvloeden, wat tot hittestress kan leiden bij kippen. Voldoende luchtverversing en voldoende ventilatiecapaciteit zijn daarom erg belangrijk. Tegelijkertijd is het belangrijk dat uw hennen onbeperkt toegang hebben tot vers en koel water.

 

Wij geven u hierover graag advies. Wij hebben een flyer ontworpen met informatie, nuttige adviezen en tips.

 

Bekijk hier de flyer

 

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met onze sectorspecialisten

(0318-461141) / https://www.dvw.nl/contactpersonen

 

 

 

 

 

Posted on Categories Interessante artikelen legpluimvee, Nieuws