Valkenier

De Valkenier is ons huisorgaan dat 3  maal per jaar verschijnt en verstuurd wordt naar onze leden/afnemers.
Het bevat actuele informatie over onze organisatie en actualiteiten die van belang zijn voor het ondernemen van onze leden/afnemers in de agrarische sector.
De afzonderlijke artikelen kunt u ook terugvinden op de betreffende sectorpagina's.
Wij wensen u veel en nuttig leesplezier toe bij het lezen van onze Valkenier.
Voor  vragen, opmerkingen en/of ideëen ten aanzien van onze Valkenier  kunt u deze  link  gebruiken.

Datum

Inhoud onder andere:

Van de directie

Grondstoffenmarkt

De agrarische sector in Nederland scoort hoog

De fipronil-affaire, bekeken door de bril van de Coöperatie

Verantwoorde Soja

Voorkom oornecrose

Effect van inkuilen en ras van snijmaïs op samenstelling en voederwaarde

Voederwaarde van voorjaarsgraskuilen

Bekalken: tot wel 50% meer opbrengst

Vaker listeriose vastgesteld bij melkgeiten

Investeringen in de fabrieken

Antibioticumgebruik blijft dalen

Wisseling van de wacht

Gehakseld stro in de opstart van rosé kalveren

Tussen biest en biest zit verschil

Fosfaatreductieregeling 2017

Let op: zomerdip bij varkens

PED virus

Zomermanagement bij pluimvee

Open dag Fam. Van den Broek

Topresultaten legpluimvee

Ziekte van Marek

Resultaten vleeskuikenouderdieren 2016

Een nieuw jasje, nieuw elan!
Ontwikkelingen Greenferm
Gezonder darmen een eertse stap naar succes
In de ban van concepten
Uitstel fosfaatrechten: gevolgen en (on)zekerheden
Kwaliteit en certificaten
Excursie-avond melkgeitenhouders
De voordelen van "Mijn DVW"

Groots feest in De Valk, Predicaat bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier
Impressie innovatie- en voedselmarkt
Bouwhuis Agrarische Onderneming door investeringen klaar voor de toekomst
Voorkom zomerdfip bij varkens!

Hogere opbrengsten vleesvarkens door het juiste moment van leveren
Factoren van invloed op de bodemkwaliteit
Voeding nuchtere kalveren
Mts van Putten investeert in mestverwerking met een composteer- en droogtrommel voor pluimveemest
Securefeed heeft inmiddels 300 deelnemers
Goed drinkwater is basisvoorwaarde!

Ongekapte kippen
Bedrijfontwikkeling, van scharrelei naar stervlees
Mineralenmanagement melkveebedrijf door het jaar heen
PED steekt weer de kop op
Op weg naar een circulaire economie

  • Mogelijke problemen bij zeugen in het najaar
  • Kopergehalte in varkensvoer
  • Soja als grondstof ter discussie
  • Wijzigingen in Salmonellaonderzoek
  • Veranderde regelgeving IKB en dioxineonderzoek
  • Vleespluimveemarkt in beweging
  • Project "Vallei boert bewust"
  • Invloed van additieven op darmgezondheid

Huur- en verhuur grond met een private overeenkomst
De Valk denkt mee over mestverwerking
Blijvend of tijdelijk grasland en de gevolgen
Voersamenstelling, darmgezondheid en weerstand
Verschilldende concepten voor het houden van vleeskuikens
Hygiëne op het bedrijf

Bedrijfsreportage VOF W. en J. van Maanen
Actualiteit met betrekking tot de mestverwerkingsplicht
Meer weten over minder uitval bij lammeren-opfok
Gehaltes snijmaïs wijzigen gedurende opslag
Salmonella bij vleesvarkens

Najaar vraagt klimaatcheck
IB, een virus ook in de toekomst
Ontwikkeling in de kalvervoeding
Snijmaïsbewaring en -opslag
Maïsteelt 2015, 5 tips voor een betere opbrengst
Securefeed
Zomerkuilen 2014, hoge voederwaarde
Opslag van mengvoer in silo's
Welkoop Wekerom 5 jaar!

Maatregelen tegen pikkerij in de legsector
De Bongerdhoen
Investeren in (darm)gezondheid bij vleespluimvee loont!!
De Kringloop Wijzer, ook voor uw bedrijf van waarde?
Nieuwe regels voor gebruik antibiotica
PIA, terug van nooit weggeweest
Zakgoedassortiment

Een goed verlopen geboorte is voorwaarde voor een gezond en sterk big
Consumptie pluimvvevlees in de lift
Open dag familie Roseboom
Op bezoek bij Biomassacentrale Moerdijk
De teelt van maïs
Nieuwe toeslagrechten per 1 januari 2015
Mestverwerkingsplicht - wat nu?